0 212 292 30 34 (pbx)

Danışmanlık

Her türlü Gümrük ve Dış Ticaret mevzuatına ait danışmanlık hizmetleri

Dış Ticaret Mevzuatı Danışmanlığı
Dahilde İşleme rejimi danışmanlığı
Hariçte İşleme Rejimi, Üçgen Trafik danışmanlığı
Gümrük Kontrolü altında İşleme Rejimi danışmanlığı
İthalat, İhracat, Transit ve Mali (Vergisel) konuları kapsayan projeler danışmanlığı
Gümrük Mevzuatı Danışmanlığı
Gümrük Rejimleri danışmanlığı
Serbest Bölge Mevzuatı Danışmanlığı
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu danışmanlığı
Teşvik Mevzuatı Danışmanlığı
Tahkim ve rekabet hukuku danışmanlığı
Kambiyo mevzuatı danışmanlığı
Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri mevzuatı danışmanlığı
Uluslararası ikili anlaşmalar danışmanlığı
Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu mevzuatı danışmanlığı
Avrupa Birliğinin Gümrük ile ilgili mevzuatı danışmanlığı
AEO (Authorised Economic Operators) sistemi danışmanlığı