0 212 292 30 34 (pbx)

AB, Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Türkiye

AB'nin üçüncü ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları ve Türkiye

AB, başta gelişmekte olan ekonomiler olmak üzere dünya çapında bir dizi ticaret anlaşması imzalama yolunda ilerliyor.

Ancak AB'nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları, AB'ye henüz üye olmamasına rağmen topluluk ile Gümrük Birliği anlaşması bulunan Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye ile de paralel olarak müzakere edilmesi ve aynı anda yürürlüğe girmesi tam rekabet koşulları açısından büyük önem taşıyor.

Singapur ile serbest ticaret anlaşması tamamlandı.

Hakkındaki görüşmelerin sessizce devam ettiği bir diğer serbest ticaret anlaşması ise, dünyadaki en büyük hacimli ticari ilişkiyi ilgilendiriyor: ABD ve AB. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri birlikte, dünyanın GSYİH'sının neredeyse yarısını oluşturuyor. Dünyadaki tüm ülkelerin tamamına yakınının da en önemli ticari ilişkisi de bu iki taraftan biriyle.

Ancak Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarının kazandığı ivme, AB ile Gümrük Birliği anlaşması içerisinde olan Türkiye açısından çok büyük ekonomik problemleri de beraberinde getiriyor.

Konuya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da değindi.

TOBB Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada gümrük birliği sisteminin, sanayicinin önünü açtığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, üçüncü ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmalarının mevcut uygulamasının Türkiye'nin aleyhine olduğunu belirterek, 'AB’nin serbest ticaret anlaşmalarından dışlanmış durumdayız. Bu yapıyı mutlaka değiştirmeliyiz' demişti.

Esas itibariyle bir üçüncü ülke ile müzakereye oturan AB neyle ilgili görüşmektedir? 

'Avrupa Gümrük Alanı' 

Bugün 'Avrupa Gümrük alanı'   27 tam üye +  Türkiye'den oluşmaktadır.

Hal böyle olunca AB’nin tek başına giderek değişik ülkelerle anlaşmalar yapması GB kavramı ile uyuşmamaktadır.   

AB   imzaladığı anlaşmalara 'Turkey clause' (Türkiye Maddesi) adı altında bir madde eklenmekte ve diğer akit devletin benzer bir anlaşmayı Türkiye ile de imzalanması öngörülmektedir.  Ancak bu maddenin ilgili üçüncü ülke üzerinde hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Söz konusu devlet, Türkiye ile benzer bir anlaşma yapmamakta direnmekte AB ye verdiği tavizleri bize tanımamakta, Türkiye o ülkeye ihracatta farklı muameleye maruz kalmaktadır.  AB söz konusu ülkeye gümrük tarifelerini indirdiği için o ülke malları AB üzerinden serbest dolaşım ilkesi uyarınca ülkemize de gelebilmektedir.

Söz konusu ülkeler AB pazarına girerek gümrük birliği üzerinden Türkiye pazarına da giriş hakkını elde ettikleri için Türkiye ile de benzer bir anlaşmayı imzalamak konusunda isteksiz olabilmekte ve süreci geciktirebilmektedir. Serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye ile de paralel olarak müzakere edilmesi ve aynı anda yürürlüğe girmesi tam rekabet koşulları açısından büyük önem taşımaktadır.

 

Avrupa Birliğinin imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmaları.

Avrupa Birliğinin müzakereleri devam eden Serbest Ticaret Anlaşmaları.