AB, TTIP müzakere belgesini kamuoyuyla paylaştı.

Anlaşmaya sivil toplumun gösterdiği muhalefetin üstesinden gelmeye çalışan Avrupa Komisyonu, ABD ile görüşmeleri devam eden Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı için müzakere yetkisini kamuoyuyla paylaştı.

Daha önce de basına sızan 18 sayfalık belgede, görsel-işitsel sektör gibi AB'nin anlaşma içinde yer almasını istemediği unsurlarla Avrupalı şirketlerin ABD'deki kamu ihalelere erişimi gibi AB'nin ısrarcı olması istenen unsurlar yer alıyor.

Avrupa Birliği ve AB, dünya ekonomisinin yaklaşık yarısını kapsayacak anlaşma ile okyanusun iki tarafında yıllık 100 milyar dolar ek gelir sağlamak istiyor.

Ancak çevre ve tüketici örgütleri, anlaşmayla büyük şirketlere ciddi tavizler verildiğini ve başta gıda alanında olmak üzere AB standartlarının tehlikeye girdiğini söylüyor.

Sivil toplum örgütlerinin yanı sıra nihai olarak anlaşma için onayı gereken Avrupa Parlamentosu üyeleri de TTIP sürecindeki şeffaflık eksikliğinden şikayet ediyordu. 28 AB üyesi adına müzakereleri yürüten Avrupa Komisyonu bile, yetki belgesinin kamuoyuyla paylaşılmasından yana tavır almıştı.

AB hükümetlerinden oluşan AB Konseyi, dönem başkanı İtalya'nın teklifi üzerine müzakere yetkisi üzerindeki gizliliği kaldırma kararı aldı.

Komisyon'un ticaretten sorumlu üyesi Karel De Gucht, kararı memnuniyetle karşıladı ve bu sayede herkesin, AB'nin bu anlaşma ile bir yandan çevre, sağlık, güvenlik, tüketiciler ve bilgilerin gizliliği korunurken, diğer taraftan büyüme ve istihdam yaratmak istediğini görebileceğini söyledi.

Müzakere yetki belgesinde, yatırımcılar ve devlet arasında bir tahkim mekanizmasına ilişkin maddeler de yer alıyor. Ancak Almanya hükümetinin de yer aldığı bazı kesimler, bu mekanizmaya karşı çıkıyor.

 

Kaynak : © EurActiv