0 212 292 30 34 (pbx)

İGMD Genel Kurul Toplantısı

Olağan Genel Kurul Toplantısı ikinci Çağrı

Olağan Genel Kurul ikinci toplantısı 28 Şubat 2015 Günü Saat: 10:30

İstanbul, Harbiye Gümüş Cad. No:4’deki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryum Salonu

Toplantı çoğunluk aranmaksızın  aşağıdaki gündem dahilinde yapılacaktır.

 

 

 

 

G  Ü  N  D  E  M

 

 1. Yoklama,
 2. Açılış ve Başkanlık Divanı’nın teşekkülü ve Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
 3. ATATÜRK, Şehitlerimiz ve Meslektaşlarımızdan ebediyete intikal edenler için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 4. Yönetim Kurulunun 2014 yılına ait Faaliyet Raporu ve Mali Raporlarının sunumu ve müzakeresi,
 5. Denetleme Kurulu Raporlarının sunumu ve müzakeresi,
 6. Denetleme Kurulunun İbrası
 7. Yönetim Kurulunun İbrası
 8. 2015 yılı Muhammen Bütçesinin görüşülmesi, kabulü ve fasıllar arasında Yönetim Kurulu’na aktarma yetkisinin verilmesi,
 9. Seçime katılan grupların temsilcilerinin Genel Kurula hitabı,
 10. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Danışma Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçimi ve Seçim Sürelerinin belirlenmesi,
 11. Dilekler ve Kapanış.

 

 

.