0 212 292 30 34 (pbx)

İhracatçı Firmalara rekabet avantajı.

Orta  Anadolu İhracatçı Birliğinden alınan  yazıda , Ekonomi Bakanlığı’nca ; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Çin
Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “Filmaşin” (7213.91, 7213.99, 7227.20 ve 7227.90 GTİP’lerinde yer alan) ithalatına karşı 27 Şubat 2014 tarihinde  anti-damping ve telafi edici vergi soruşturması  başlatılmış olduğu bildirildiği.
 
Bu çerçevede;  %106,19-%110,25 oranları arasında değişen geçici anti-damping önlemi uygulanmasına karar verildiği  söz konusu geçici önlemin bahse konu ürünü anılan ülkeye ihraç eden firmalarımıza kayda değer bir rekabet avantajı sağlayabileceği bildirilmiştir.