0 212 292 30 34 (pbx)

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı mevduat hesabı değişti.

Kültür fonu kapsamında yapılan kesintilerin , ilgili kişi ve kuruluşlarca  yatırılmasını  teminen ,  Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın T.C. Ziraat Bankası nezdinde açmış olduğu  banka  hesabında  değişikşik  yapılmıştır.

Önümüzdeki dönemde söz konusu kesintilerin, Kamu Haznedarlığı Genel Tabliği uyarınca, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Emek Şubesi nezdinde açılan Kültür Fonu Stopaj Gelir Hesabı    TR 540001500158007302516512   no.lu hesabına yatırılması kararlaştırılmıştır. 

 

Kültür Bakanlığının kültür fonu  hesap numarası değişikliğine ilişkin  yazı için lütfen tıklayınız.