0 212 292 30 34 (pbx)

Stratfor: AB bitecek, Rusya dağılacak

 

ABD'nin düşünce kuruluşu Statfor, önümüzdeki 10 yıl için tahminlerini içeren bir rapor yayınladı. Raporda, AB'nin biteceği, Rusya'nın dağılacağı, Türkiye'nin bölgesel güç olacağı, Çin'inse komünist bir diktatörlüğe dönüşeceği ifade ediliyor

ABD merkezli düşünce kuruluşu Stratfor'un 2015-2025 yılları arasında dünyada neler olacağına yönelik tahminlerinin yer aldığı raporu yayınlandı. On Yıl Tahmini: 2015-2025 isimli raporda, ABD'nin siyasi, ekonomik ve askeri alanda küresel güç olmaya devam edeceği, Avrupa Birliği'nin sona ereceği, Rusya'nın dağılacağı, Çin'in Komünist bir diktatörlüğe dönüşeceği tahminleri yer alıyor. Stratfor'un Türkiye'nin gelecek 10 yılına yönelik tahmininde ise, Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırlarındaki sorunlardan etkileneceği ancak 10 yılın sonunda bölgenin büyük gücü olacağı belirtiliyor. 

 

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN AYAKTA KALMASI ZOR

Stratfor raporuna göre, "Avrupa Birliği bir kriz içerisine girdi ve bu kriz yoğunlaşarak devam ediyor. Bu kriz sonucunda AB bir daha birlik zamanlarına geri dönemeyecek ve bir şekilde birliği muhafaza etse bile kısıtlı ve bölünmüş bir alanda çalışmaya devam edecek. Almanya önümüzdeki 10 yıl boyunca büyük ekonomik geri dönüşler yaşayacak bunun bir sonucu olarak da Polonya bölgesel bir güç olarak ortaya çıkacak."

Raporda Avrupa, temel sorunlarını çözemeyecek bu sorun Avro Bölgesi değil, Avrupa ülkelerinde uygulanan Serbest Ticaret Bölgesi uygulaması olarak ifade ediliyor. Almanya AB ihracatının merkezinde bulunuyor. Birliğin yaptığı toplam ihracatın yüzde 50'sinden fazlasını Almanya yapıyor. 

Dünyanın dördüncü büyük ekonomisi olan Almanya ekonomisinin, faaliyet gösterdiği alan olan AB'nin refah ve rekabet ortamının esiri olduğu kaydediliyor. Almanya'yı bu alanda birden çok tehlikenin beklediği belirtiliyor bunların başında Avrupa ülkelerinde artmakta olan ulusalcılığın geldiği ifade ediliyor. Artan ulusalcılıkla birlikte ülkelerin ekonomi konusunda daha korumacı ve içe kapalı olmayı tercih ettiği ifade ediliyor. 

RUSYA DAĞILACAK

Stratfor raporuna göre, Rusya'nın mevcut devlet yapısı ile ayakta kalması zor görünüyor. Diğer taraftan Rusya'nın enerji transfer güzergahlarını kendi başına yürütme konusunda başarısız olması, Rusya'yı fiyat dalgalanmalarına karşı hassas duruma getiriyor. 

ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA

İran, Doğu Akdeniz ülkeleri ve Kuzey Afrika ülkeleri ulusal kırılmalara sahne oluyor. Libya, Suriye ve Irak gibi ülkelerde devlet dışı grupların devrimleri gözleniyor, rapora göre bu durum ülkelerin mevcut sınırlarını da anlamsız kılmaya başladı. 

ABD'nin bölgeye küçük askeri müdahalelerde bulunacağı ancak bölgeye ordu gönderme seçeneğini kullanmayacağı tahmin ediliyor. 

TÜRKİYE BÖLGESEL GÜÇ OLACAK

Stratfor, durum şimdilik farklı şekilde ilerlemesine rağmen Suriye ve Irak'ın istikrara kavuşmasını isteme konusunda ağır basan bir ülkenin olduğunu, bunun da konumu itibarıyla Türkiye olduğunu belirtiyor. Stratfor, Türkiye'nin bu anlamda sınırlı da olsa bölgesel bazı başarılar sağladığını da belirtiyor. 

Raporda, Türkiye ABD'nin siyasi ve askeri nedenlerle bölgedeki konulara müdahil olmasını talep edeceği ve ABD'nin bunu kabul etmek durumunda kalacağı belirtiliyor. Ancak ABD'nin bunu Rusya'yı engelleme adına kabul edeceği kaydediliyor. 

Stratfor Türkiye'nin sınırındaki bu kaos durumuna daha fazla dayanamayacağını ve bölgeye istikrar getirmek için farklı ittifaklara başvuracağını ifade ediyor. Raporda Türkiye ve İran arasındaki rekabetin de giderek artacağı ancak Türkiye'nin hem İran'la hem de Suudi Arabistan'la işbirliğine açık olacağı belirtiliyor. Rapora göre, Türkiye bunun merkezi olacak. 

Raporda, "Türkiye'nin bir taraftan iç siyasetine denge getirip iç siyasi anlaşmazlıkları çözerken diğer taraftan da ordusunu, istihbaratını ve diplomatik hizmetlerini dönüştürmesi gerektiği" belirtiliyor.

Bu veriler ışığında Stratfor, önümüzdeki 10 yılında sonunda Türkiye'nin büyük bir bölgesel güç olarak ortaya çıkmasını bekliyor. 

ÇİN KOMÜNİST BİR DİKTATÖRLÜK OLACAK

Çin'in ekonomisindeki hızlı büyüme-düşük ücret dönemini durdurmaya başladığı, büyümenin yavaşlamasıyla birlikte birtakım sorunların meydana geleceği ifade ediliyor. Çin'in gelecek 10 yıl boyunca karşı karşıya kalacağı sorunun başında siyasi ve sosyal değişimin doğurduğu sorunlar olacağı kaydediliyor. 

Stratfor'a göre, Pekin'in artan diktatöryal eğilimleri ve yolsuzluk karşıtı kampanya Çin'in geneline yayılıyor. Raporda bu gidişle Çin'in daha mütevazi ekonomik beklentileri olan diktatoryal bir devlet haline dönüşeceği tahmin ediliyor. 

Kaynak Çeviri : Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

https://www.stratfor.com/sample/forecast/decade-forecast-2015-2025