0 212 292 30 34 (pbx)

Tek Pencere Sistemi

Tek Pencere Sistemi kapsamında e-Başvuru sistemine  ait  kullanım  rehberi  yayımlanmıştır.

Bahse konu  Rehber için lütfen tıklayınız.

Tek Pencere Sistemi Belgeleri 

Tek Pencere Portal Sistemi Giriş 

 

 

 

 

.