0 212 292 30 34 (pbx)

Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden Yararlanacak Eşya Listesi yayımlanmıştır.

Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden Yararlanacak Eşya Listesi yayımlanmıştır

Varış öncesi beyana ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No:1), uygulama tarihi 23.04.2019 olmak üzere, 30664 sayılı, 23 Ocak 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
Anılan Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında Tebliğ hükümlerinden yararlanacak eşyanın Genel Müdürlükçe belirleneceği ve Bakanlık internet sitesinde duyurulacağı ifade edilmiştir.
Söz konusu uygulamadan yararlanacak eşya listesi Ek-1’de, uygulamayla ilgili kılavuz ise Ek-2’de yer almaktadır.


Ek-1 için tıklayınız

Ek-2 için tıklayınız

 

 

Gümrük Genel Tebliği (Varış  Öncesi Gümrük İşlemleri)  (Seri No:1)  için  lütfen tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.