Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden Yararlanacak Eşya Listesi yayımlanmıştır.

Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden Yararlanacak Eşya Listesi yayımlanmıştır

Varış öncesi beyana ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No:1), uygulama tarihi 23.04.2019 olmak üzere, 30664 sayılı, 23 Ocak 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
Anılan Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında Tebliğ hükümlerinden yararlanacak eşyanın Genel Müdürlükçe belirleneceği ve Bakanlık internet sitesinde duyurulacağı ifade edilmiştir.
Söz konusu uygulamadan yararlanacak eşya listesi Ek-1’de, uygulamayla ilgili kılavuz ise Ek-2’de yer almaktadır.


Ek-1 için tıklayınız

Ek-2 için tıklayınız

 

 

Gümrük Genel Tebliği (Varış  Öncesi Gümrük İşlemleri)  (Seri No:1)  için  lütfen tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.