0 212 292 30 34 (pbx)

Tüm Mevzuat

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10)

28 Temmuz 2022

26 Temmuz 2022 SALI Resmî Gazete Sayı : 31904 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASIN...

Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik

04 Temmuz 2022

2 Temmuz 2022 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31884 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI...

Gümrük Genel Tebliği (GTS sistemi) (Seri No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 6)

20 Haziran 2022

16 Haziran 2022 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31868 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ) (SERİ NO: 5)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GENELLE...

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7)

15 Haziran 2022

30 Mayıs 2022 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31851 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 7)...

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:42)

15 Haziran 2022

28 Mayıs 2022 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31849 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (...

ÖTV Tutarlarının yeniden Belirlenmesi Hakında Karar ( Karar Sayısı : 5614 )

27 May 2022

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Asgari Maktu ve Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi ile Anılan K...

Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

27 May 2022

27 Mayıs 2022 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31848 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: ŞEKER İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 26/5/20...

Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

27 May 2022

Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar   (Karar Sayısı: 5615) (27.05.2022 t. 31848 s. R.G.) Karar Sayısı: 5614 Ekli “Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması...

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 25/05/2022

25 May 2022

25 Mayıs 2022 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31846 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayıl...

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 4)

31 Mart 2022

29 Mart 2022 SALI Resmî Gazete Sayı : 31793 (Mükerrer) TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ) (SERİ NO: 4) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı...

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5359)

31 Mart 2022

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5359) (29.03.2022 t. 31793 s. R.G.) CUMHURBAŞKANI KARARI Karar...

Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar

31 Mart 2022

Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar   (Karar Sayısı: 5307) (18.03.2022 t. 31782 s. R.G.) CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 5307 Ekli “Yurt Dışına Çıkış Harcı...

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5303)

17 Mart 2022

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5303) (15.03.2022 t. 31779 s. R.G.) CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 5303...

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde değişiklik ( 2022/3 )

17 Mart 2022

11 Mart 2022 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31775 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2022/3)...

Merkez Bankası Genelgesi Güncellendi-İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Hakkında

07 Mart 2022

İHRACAT GENELGESİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Genelge, 7/8/1989 tarihli...

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/2)

04 Mart 2022

4 Mart 2022 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31768 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2022/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2022/2) MAD...

Ukrayna’dan Yapılacak Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanacak Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5251)

04 Mart 2022

Ukrayna’dan Yapılacak Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanacak Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5251) (03.03.2022 t. 31767 s. R.G.) Karar Sayısı: 5251 Ekli “Ukrayna’dan Yapılacak Tarım Ürünleri İth...

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1)

25 Şubat 2022

24 Şubat 2022 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31760 TEBLİĞ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE DEĞİŞİKL...

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5209)

25 Şubat 2022

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5209) (24.02.2022 t. 31760 s. R.G.) Karar Sayısı: 5209 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Ka...

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5207)

25 Şubat 2022

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5207) (24.02.2022 t. 31760 s. R.G.) CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 5207 Ekli “İthalatt...

2022 Senesi İthalat Tebliğleri yayımlandı.

31 Aralık 2021

–– Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/1) –– Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/2) –– Radyoaktif Maddeler i...

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 5053

31 Aralık 2021

–– İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5053) .

2022 Senesi İthalat Rejimi Kararı

31 Aralık 2021

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5052)   .

Türk Gümrük Tarife Cetveli ( Karar Sayısı :5045 )

31 Aralık 2021

2022  Senesinden itibaren geçerli olacak  İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli yayımlanmıştır.   Türk Gümrük Tarife Cetveli için lütfen  TIKLAYINIZ.  ...

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik. 30/12/2021

31 Aralık 2021

30 Aralık 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31705 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerre...

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik.

31 Aralık 2021

30 Aralık 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31705 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27...

2022 Senesi Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tablosu Yayımlandı.

29 Aralık 2021

28 Aralık 2021 SALI Resmî Gazete Sayı : 31703 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA D...

2022 Senesi Harçları yeniden değerleme oranında artırılarak yayımlandı.

21 Aralık 2021

21 Aralık 2021 SALI Resmî Gazete Sayı : 31696 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 89) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ...

2022 senesi Damga Vergisi Tutarları yayımlandı.

21 Aralık 2021

21 Aralık 2021 SALI Resmî Gazete Sayı : 31696 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 66) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu...

Muhesebat Genel müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 70) Değerli Kağıtlar

21 Aralık 2021

21 Aralık 2021 SALI Resmî Gazete Sayı : 31696 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 70) DEĞERLİ KAĞITLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu T...

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 181)

20 Aralık 2021

17 Aralık 2021 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31692 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 181) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 27/11...

Gümrük Genel Tebliği (Tarife Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 36)

20 Aralık 2021

17 Aralık 2021 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31692 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 36) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, muhtelif eşy...

2021 Senesi yeniden değerleme oranı yayımlandı.

27 Kasım 2021

27 Kasım 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31672 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 533) Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi U...

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ de değişiklikler

24 Kasım 2021

18 Kasım 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31663 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/45)'DE DEĞİŞİKLİK YAP...

Gümrük Genel Tebliği ( Transt Rejimi ) ( Seri No 14 )

09 Kasım 2021

6 Kasım 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31651 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 14) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 7/10/2009 tarih...

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ( 2006/12 ) 'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2021/10)

09 Kasım 2021

5 Kasım 2021 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31650 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2021/10) MADDE 1 –&nbs...

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 05/11/2021

09 Kasım 2021

5 Kasım 2021 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31650 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayı...

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ( 2018-32/45) de değişiklik. (2021-32/62)

19 Ekim 2021

12 Ekim 2021 SALI Resmî Gazete Sayı : 31626 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/45)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMAS...

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 24.09.2021

01 Ekim 2021

24 Eylül 2021 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31608 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer say...

İhracı Kayda Bağlı Mallara ilişkin Tebliğ (Tebliğ no: İhracat 2006/7)’de değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (İhracat 2021/7)

14 Eylül 2021

4 Eylül 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31588 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 202...

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Başvuru süreleri uzatıldı.

27 Ağustos 2021

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar (Karar Sayı...

Otomobillerin ÖTV Oranları yeniden belirlendi

20 Ağustos 2021

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar...

Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03 Ağustos 2021

3 Ağustos 2021 SALI Resmî Gazete Sayı : 31557 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: PAN AVRUPA AKDENİZ TERCİHLİ MENŞE KURALLARINA DAİR BÖLGESEL KONVANSİYON KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TE...

Batı Balkan Menşe Kümülasyonu Tercihli Menşe Yönetmeliğinde Değişiklik

03 Ağustos 2021

3 Ağustos 2021 SALI Resmî Gazete Sayı : 31557 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK...

Gümrük Kanununda Değişiklik 28.07.2021

02 Ağustos 2021

Gümrük Kanunu’nun 211 inci maddesinde değişiklik yapılarak, ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlünün kendi beyanı ile artırılması sonucunda ödenmiş veya tahakkuk ettir...

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 35)

30 Haziran 2021

24 Haziran 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31521 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 35) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, muhteli...

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

30 Haziran 2021

22 Haziran 2021 SALI Resmî Gazete Sayı : 31519 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMA...

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

21 Haziran 2021

21 Haziran 2021 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31518 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: 7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 –&...

Onaylanmış Kişi statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) de değişiklik.

21 Haziran 2021

19 Haziran 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31516 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:...

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik 19.06.2021

21 Haziran 2021

19 Haziran 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31516 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 21/5/2...

Kanun:7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

09 Haziran 2021

9 Haziran 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31506 KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No. 7326 Kabul Tarihi: 3/6/2021 K...

Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4’te değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No: 7)

02 Haziran 2021

2 Haziran 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31499 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GEÇİCİ İTHALAT) SERİ NO: 4’TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GEÇİCİ İTHALAT) (SERİ NO: 7) MA...

Türkiye-Birleşik Krallık ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı arasında STA eki menşe protokolünü değiştiren 15/3/2021 tarihli ve 2/2021 sayılı Kararı kapsamı ticarette eşyanın tercihli menşeinin tesp

01 Haziran 2021

  – Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerin...

İhracı Kayda Bağlı Mallara ilişkin Tebliğ (Tebliğ no: İhracat 2006/7)’de değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (İhracat 2021/3)

25 May 2021

25 Mayıs 2021 SALI Resmî Gazete Sayı : 31491 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2021/3)...

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı arasında STA kapsamı ticarette eşyanın tercihli menşeinin tespiti hakkında Yönetmelik

25 May 2021

25 Mayıs 2021 SALI Resmî Gazete Sayı : 31491 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI KAPSAMI TİC...

Birleşik Krallık STA Kapsamında İlave Gümrük Vergileri Kararında Düzenleme .

20 Nisan 2021

Birleşik Krallık  STA sı kapsamında yapılan ithalatlarda, AB ye uygulanan ilave gümrük vergileri uygulanacaktır. 3351 sayılı İlave Gümrük Vergisi Kararına, Birleşik Krallık STA sı hükümlerine uyg...

Birleşik Krallık STA kapsamı İthalat Rejimine eklendi.

20 Nisan 2021

İNGİLTERE STA sı kapsamında yapılan ithalatlarda, AB ye uygulanan gümrük vergileri/toplu konut fonu uygulanacaktır 2021 yılı İthalat Rejim Kararına, Birleşik Krallık STA sı hükümlerine uygun şekilde...

Gümrük genel Tebliği ( Varış Öncesi Gümrük İşlemleri )(Seri No1) de değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No2)

20 Nisan 2021

15 Nisan 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31455 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (VARIŞ ÖNCESİ G...

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği ( 2021/21 )

20 Nisan 2021

7 Nisan 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31447 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: İTHALAT İŞLEMLERİNDE ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ TEBLİĞİ (İTHALAT: 2021/21) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin...

Elektronik Tebligat Genel Tebliği (sıra no1 ) de değişiklik yapılmasına ilişkin Tebliğ ( Sıra No2 )

20 Nisan 2021

1 Nisan 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31441 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) MADDE 1 – ...

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin (2021/9 ) Sayılı Tebliğde Değişiklik

20 Nisan 2021

12 Mart 2021 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31421 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYA İTHALATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2021/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE...

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ( 2008-32/34 ) de değişiklik. (2021-32/61 )

23 Şubat 2021

21 Şubat 2021 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 31402 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 201...

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ( 2008-32/34 ) de değişiklik. ( 2021-32/60 )

23 Şubat 2021

21 Şubat 2021 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 31402 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMA...

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 13.02.2021

18 Şubat 2021

13 Şubat 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31394 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerre...

EFTA Devletleri ile yapılan Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasına dair Kanun

03 Şubat 2021

3 Şubat 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31384 KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE EFTA DEVLETLERİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA VE ANLAŞMANIN EKLERİNE İLİŞKİN DEĞ...

İngiltere ve Kuzey İrlanda ile Serbest Ticaret Anlaşmasının Kabulü Hakkında Kanun

03 Şubat 2021

3 Şubat 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31384 KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI, TÜRKİYE VE BİRLEŞİK KRALLIK HÜKÜMET...

2021 Senesi Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri

07 Ocak 2021

–– İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/1) –– Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve De...

2021 Senesi İthalat Tebliğleri

07 Ocak 2021

–– Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/1) –– Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/2) –– Radyoaktif Maddeler i...

2021 Senesi İthalat Rejimi Kararı ( Karar Sayısı 3350 )

07 Ocak 2021

–– İthalat Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 3350) –– İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3351)                     &...

İngiltere Gümrük Birliği Uygulamasına İlişkin Karardan çıkarıldı.

07 Ocak 2021

–– Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3352)        ...

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ( 2006/12 ) de değişiklik. ( 2020/18 )

07 Ocak 2021

31 Aralık 2020 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31351 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACA...

Ürün Güvenliği Denetimi Tebliği 2021/18 de değişiklik 2021/26

30 Aralık 2020

30 Aralık 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31350 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: BAZI TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/18)’DE DEĞİŞİ...

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli ( Karar Sayısı :3345 )

30 Aralık 2020

–– İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 3345)                         .

7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu süreleri uzatıldı .

30 Aralık 2020

–– 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Al...

Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No : 86

30 Aralık 2020

29 Aralık 2020 SALI Resmî Gazete Sayı : 31349 (Mükerrer) TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 86) Amaç ve kapsam MADDE 1 –&nb...

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No :65

30 Aralık 2020

29 Aralık 2020 SALI Resmî Gazete Sayı : 31349 (Mükerrer) TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 65) Amaç ve kapsam MADDE...

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Vergi Resim Harç İstisnası Hakkında Tebliğ ( 2017/4 ) de Değişiklik (2020/17 )

30 Aralık 2020

26 Aralık 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31346 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİ...

Bazı Tekstil Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ ( ÜGD: 2021/18)

25 Aralık 2020

2021/18 Sayılı Ürün Güvenliği Denetimine İlişkin Tebliğ, 01.01.2021 tarihinde uygulamaya başlıyor.   7 Kasım 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31297 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: BAZI TEKSTİL, K...

İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No 2020/9 )

25 Aralık 2020

25 Aralık 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31345 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/9) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; EK 1’de fasıl numar...

Televizyon Radyo ve Elektronik Cihazların 2021 Yılında Alınacak Maktu Ücretleri Hakkında Karar

23 Aralık 2020

CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 3324 Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video ve birleşik cihazlar ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen diğer cihaz...

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük işlemleri) (Seri No 169)

21 Aralık 2020

  17 Aralık 2020 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31337 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 169) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç ve kaps...

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3307) (17.12.2020 t. 31337 s. R.G.)

21 Aralık 2020

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3307) (17.12.2020 t. 31337 s. R.G.) CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 3307 Ekli “Yatırımlarda Devlet Y...

2020 Senesi Yeniden Değerleme Oranı

14 Aralık 2020

28 Kasım 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31318 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 521) Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi U...

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 10.12.2020

10 Aralık 2020

10 Aralık 2020 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31330 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerre...

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yapılandırılmasına ilişkin Tebliğ

07 Aralık 2020

27 Kasım 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31317 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: 7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1...

Bazı AlacaklarınYeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği

27 Kasım 2020

  –– Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği ( Seri No:1 ) için lütfen  tıklayınız .               &n...

Bazi Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasi ile Bazi Kanunlarda Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun

17 Kasım 2020

17 Kasım 2020 SALI Resmî Gazete Sayı : 31307 KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 7256     &...

Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik 05.11.2020

13 Kasım 2020

5 Kasım 2020 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31295 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayıl...

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 31.10.2020

13 Kasım 2020

31 Ekim 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31290 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1 –&nb...

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 20.10.2020

20 Ekim 2020

20 Ekim 2020 SALI Resmî Gazete Sayı : 31280 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayı...

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ no: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/1)

20 Ekim 2020

16 Ekim 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31276 TEBLİĞ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE DEĞİŞİKLİK YA...

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

20 Ekim 2020

16 Ekim 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31276 TEBLİĞ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK...

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3081)

14 Ekim 2020

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3081) (14.10.2020 t. 31274 s. R.G.) CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 3081...

İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik 13.10.2020

13 Ekim 2020

13 Ekim 2020 SALI Resmî Gazete Sayı : 31273 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: İTHALAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 31/12/1995 tarihli ve 22510 mükerrer sa...

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 30.09.2020

05 Ekim 2020

30 Eylül 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31260 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2955) (24.09.2020 t. 31254 s. R.G.)

24 Eylül 2020

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2955)           (24.09.2020 t. 31254 s. R.G.) CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı...

Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi resim ve Harç İstisnası Tebliği ( İhracat 2017/4 ) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( İhracat 2020/16 )

23 Eylül 2020

23 Eylül 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31253 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM...

DFİF Ödemelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23 Eylül 2020

23 Eylül 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31253 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL V...

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği

10 Eylül 2020

10 Eylül 2020 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31240 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu T...

Otomobil İthalatında Uygulanacak ÖTV oranları Değişti

31 Ağustos 2020

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2912) (30.08.2020 t. 31229 s. R...

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2020-32/58

28 Ağustos 2020

28 Ağustos 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31227 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 20...

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2846) (21.08.2020 t. 31220 s. R.G.) Karar Sayısı: 2846 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe ko

28 Ağustos 2020

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2846) (21.08.2020 t. 31220 s. R.G.) Karar Sayısı: 2846 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında K...

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2842) (21.08.2020 t. 31220 s. R.G.)

28 Ağustos 2020

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2842) (21.08.2020 t. 31220 s. R.G.) Karar Sayısı: 2842 Ekli “Bolivar...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2841) (21.08.2020 t. 31220 s. R.G.)

27 Ağustos 2020

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2841) (Türkiye ile Venezuela Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması 21.08.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.) (21.08.2020 t. 31220 s. R....

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 11.08.2020

11 Ağustos 2020

11 Ağustos 2020 SALI Resmî Gazete Sayı : 31210 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer s...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2819) (05.08.2020 t. 31204 s. R.G.)

06 Ağustos 2020

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2819) (05.08.2020 t. 31204 s. R.G.) CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 2819 Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayıl...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2818) (05.08.2020 t. 31204 s. R.G.)

06 Ağustos 2020

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2818) (05.08.2020 t. 31204 s. R.G.) CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 2818 Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı...

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164)’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 168)

06 Ağustos 2020

29 Temmuz 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31200 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 164)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ...

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31) de Değişiklik (İhracat: 2020/12) (19.07.2020 t. 31190 s. R.G.)

23 Temmuz 2020

19 Temmuz 2020 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 31190 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT 96/31)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2020/1...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2703) (30.06.2020 t. 31169 s. R.G.)

23 Temmuz 2020

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2703) (İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste değiştirilmiştir.) (30.06.2020 t. 31171 s. R.G.) CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 2703 Ekli "İthala...

Bazı ürünlere İlave Gümrük Vergisi Hakkında Karar 2705 -30.06.2020

23 Temmuz 2020

Bazı “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar Kapsamındaki Tekstil, Konfeksiyon, Deri, Ayakkabı ve Benzeri Ürünlerde Uygulanan İlave Gümrük Vergileri Hakkındaki 20/4/2020 Tarihli ve 2429 Sayılı Cumhurbaş...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2682) (28.06.2020 t. 31169 s. R.G.)

29 Haziran 2020

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2682) (28.06.2020 t. 31169 s. R.G.) Karar Sayısı: 2682 Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474...

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2681) (28.06.2020 t. 31169 s. R.G.) Karar Sayısı : 2681 Ekli "Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişikl

29 Haziran 2020

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2681) (28.06.2020 t. 31169 s. R.G.) Karar Sayısı : 2681 Ekli "Yatırımlara Proje Bazl...

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 165)

29 Haziran 2020

9 Haziran 2020 SALI Resmî Gazete Sayı : 31150 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 103)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:...

Kambiyo Genel Müdürlüğünün 2020/1 sayılı İthalat Genelgesi

29 Haziran 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün 2020/1 sayılı İthalat Genelgesi Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan: 04.06.2020 İTHALAT GENELGESİ (2020/1) İthalat bedelleri MAD...

Gümrük genel Tebliği ( Seri No 166 ) ( İhtisas Gümrüğü )

29 Haziran 2020

2 Haziran 2020 SALI Resmî Gazete Sayı : 31143 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 166) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Ek-1’de yer alan eşyanı...

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik 12.03.2020

12 Mart 2020

12 Mart 2020 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31066 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 dör...

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu (Kanun No: 7223

12 Mart 2020

12 Mart 2020 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31066 KANUN ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU Kanun No. 7223              &n...

Dahilde İşleme Tebliğinde ( İhracat 2006/12 ) Değişiklik 2020/2

12 Mart 2020

6 Mart 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31060 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2020/2) MADDE 1 – 20/12...

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/4) (04.03.2020 t. 31058 s. R.G.)

04 Mart 2020

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/4) (04.03.2020 t. 31058 s. R.G.) Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 19/9/1...

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

04 Mart 2020

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020-32/57) (03.03.2020 t. 30597 s. R.G.) Hazine ve Maliye Bak...

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik 21.02.2020

24 Şubat 2020

21 Şubat 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31046 (Mükerrer) YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 –&nb...

2020 Senesi İthalat Tebliğleri

31 Aralık 2019

–– Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/1) –– Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/2) –– Radyoaktif Maddeler i...

2020 Senesi İthalat Rejimi Ek Kararı ( Karar Sayısı :1964 )

31 Aralık 2019

    –– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1964) .

Türk Gümrük Tarife Cetveli ( Karar Sayısı 1951 )

30 Aralık 2019

    –– İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 1951)                       .

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84)

30 Aralık 2019

27 Aralık 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30991 (2. Mükerrer) TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 84) Amaç ve kapsam MADDE 1 –...

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64)

30 Aralık 2019

27 Aralık 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30991 (2. Mükerrer) TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 64) Amaç ve kapsam MAD...

Ürün Güvenliği Denetimi Tebliğleri 2020

30 Aralık 2019

–– İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/1) –– Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve De...

2020 senesi Ticari Maksat Dışında İthal edilecek Radyo,Televizyon,vb. cihazlardan alınacak ücretler

30 Aralık 2019

Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışındaki Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus...

2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi

24 Aralık 2019

23 Aralık 2019 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30987 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 512) Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1822)

24 Aralık 2019

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1822) (8427 gtipli forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları ithalatında ilave gümrük vergisi) (12.12.2019 t. 30976 s. R.G.)...

Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

11 Aralık 2019

7 Aralık 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30971 KANUN DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 7194 &nb...

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde (2006/12) değişiklik yapıldı. ( 2019/18 )

11 Aralık 2019

28 Kasım 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30962 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2019/8) MADDE 1 –...

Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 07.11.2019

11 Aralık 2019

7 Kasım 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30941 KANUN GÜMRÜK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 7190          &n...

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Başlatılan Bir Soruşturma veya Kovuşturmaya Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

19 Ağustos 2019

  9 Ağustos 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30857 YÖNETMELİK Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığından: 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE GÜMRÜK VERGİLERİN...

Gümrük Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararına Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik

19 Ağustos 2019

YÖNETMELİK Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK KANUNUNA GÖRE MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ KARARINA KONU KARA TAŞITLARININ SAHİPLERİNE İADESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kaps...

Gümrük Genel Tebliği (GTS Sistemi) (Seri No: 5)

19 Ağustos 2019

2 Ağustos 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30850 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ) (SERİ NO: 5) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı,...

Gümrük Kanununa Geçici 10. Madde eklendi. ( 235. Maddeye istinaden el konulan Taşıtlar)

24 Temmuz 2019

KANUN GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK  YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 7186                ...

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı 24.05.2019

24 May 2019

24 Mayıs 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30783 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer say...

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1111) (15.05.2019 t. 30775 s. R.G.)

15 May 2019

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1111) (15.05.2019 t. 30775 s. R.G.) CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 111...

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik (Tebliğ No: 2018-32/53)

15 Mart 2019

3 Mart 2019 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30703 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 2018-...

İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi

27 Şubat 2019

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :73421605-100 Konu :İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi GENELGE (2019/04)   İthalat denetimlerinin etkinliği ve ülkemize ihracat yapan yurtdışı...

Gümrük Genel Tebliği ( Varış Öncesi Gümrük İşlemleri ) ( Seri No:1 )

24 Ocak 2019

23 Ocak 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30664 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 1) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, serbest...

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde (2006/12) değişiklik yapıldı. ( 2019/1 )

24 Ocak 2019

22 Ocak 2019 SALI Resmî Gazete Sayı : 30663 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2019/1) MADDE 1 – 20/12/200...

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı 03.01.2019

03 Ocak 2019

3 Ocak 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30644 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resm...

Harçlar Kanunu Genel Tebliği ( Seri No :82 ) ( 2019 Senesi )

02 Ocak 2019

31 Aralık 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30642 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 82) Amaç ve kapsam MADDE 1 –...

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ( Seri No:63 ) ( 2019 senesi)

02 Ocak 2019

31 Aralık 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30642 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 63) Amaç ve kapsam MAD...

2019 Senesi Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Ticaret Bakanlığınca yayımlandı.

31 Aralık 2018

––  Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/18) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ ––  İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği...

2019 Senesi İthalat Tebliğleri Ticaret Bakanlığınca yayımlandı.

31 Aralık 2018

  ––  Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/1) ––  Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/2) ––&nb...

2019 Senesi İthalat Rejimi ve Türk Gümrük Tarife Cetveli 29.12.2018 tarihli mükerrer resmi gazetede yayımlandı.

31 Aralık 2018

  ––  İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 516) ––  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 517)            ...

Elektronik eşyalara 2019 Senesi içinde uygulanacak bandrol ücretleri.

26 Aralık 2018

Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışındaki Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Cihazlar İ...

Gümrük Genel Tebliği ( Seri No:157 ) - Gümrük Kanununda yer alan tutarların yeniden belirlenmesi

26 Aralık 2018

26 Aralık 2018 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30637 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 157) Amaç ve kapsam MADDE 1 – Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 30/11/2018...

2018 senesi Yeniden Değerleme Oranı belirlendi.

14 Aralık 2018

12 Aralık 2018 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30623 TEBLİĞ Rekabet Kurumundan: 4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 16 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZASI ALT SINI...

Elektronik Tebligat Yönetmeliği

06 Aralık 2018

6 Aralık 2018 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30617 YÖNETMELİK Adalet Bakanlığından: ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1)...

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik (Tebliğ No: 2018-32/52)

16 Kasım 2018

16 Kasım 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30597 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMA...

TCMB-İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Genelge

09 Kasım 2018

TCMB - İhracat Genelgesi Amaç MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Genelge, 7/8/1989 t...

2019 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ (İthalat: 2018/3)

16 Ekim 2018

16 Ekim 2018 SALI Resmî Gazete Sayı : 30567 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: 2019 YILINA İLİŞKİN İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ÇALIŞMALARINA YÖNELİK TEBLİĞ (İTHALAT: 2018/3) Amaç ve kapsam MADDE 1 –...

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)

06 Eylül 2018

4 Eylül 2018 SALI Resmî Gazete Sayı : 30525 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 2018-...

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.06.2018

27 Haziran 2018

25 Haziran 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30459 (Mükerrer) YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK...

Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar - 2018/11973

27 Haziran 2018

Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar - 2018/11973 (25.06.2018 t. 30459 s. R.G.) Karar Sayısı : 2018/11973 Ekli “Amerika Birleşik D...

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 9)

27 Haziran 2018

23 Haziran 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30457 (Mükerrer) TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 9) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebl...

2018/11799 Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar

22 Haziran 2018

2018/11799 Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar için lütfen TIKLAYINIZ                         .  

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/2)

21 Haziran 2018

10 Haziran 2018 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30447 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASIN...

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/4)

08 Haziran 2018

8 Haziran 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30445 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2018/4) MADDE 1 – 20/12/2...

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)

05 Haziran 2018

5 Haziran 2018 SALI Resmî Gazete Sayı : 30442 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 6) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam...

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

30 May 2018

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına  İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği  (Seri No: 1) 26.05.2018  Tarihli Mükerrer Resmi Gazetede  Yayınlanmış...

7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

28 May 2018

26 Mayıs 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30432 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ   7143 Sayıl...

2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ

28 May 2018

25 Mayıs 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30431 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: 2017/10926 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAHSİLİ HAKKIND...

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 149)

28 May 2018

23 Mayıs 2018 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30429 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 149) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve...

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 148)

28 May 2018

23 Mayıs 2018 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30429 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 148) Amaç ve kapsam MADDE 1 –     (1) Bu Tebliğin...

Vergi ve Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ( Kanun No :7143 )

18 May 2018

18 Mayıs 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30425 KANUN VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No. 7143   &n...

Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/25)

02 May 2018

2 Mayıs 2018 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30409 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ARAÇ PARÇALARININ İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2018/25) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1)...

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/1)

02 May 2018

2 Mayıs 2018 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30409 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2018/1) MADD...

İthalatta Alınan İGV Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

02 May 2018

2 Mayıs 2018 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30409 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA ALINAN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİNİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (İTHALAT: 2017/4)’DE DEĞİŞİ...

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Uygulanması Hakkında 2009/15481 Sayılı Kararda Değişiklik

11 Nisan 2018

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2018/11510 (11.04.2018 t. 30388 s. R.G. Karar Sayısı : 2018/11510 Ekli “4458 Sayılı Gümr...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2018/11481 (28.03.2018 t. 30374 s. R.G.)

28 Mart 2018

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2018/11481 (28.03.2018 t. 30374 s. R.G.) Karar Sayısı : 2018/11481 Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 19/2/2018 tari...

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/2)

22 Mart 2018

22 Mart 2018 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30368 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 201...

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22.03.2018

22 Mart 2018

22 Mart 2018 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30368 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer...

Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No:4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No:6)

08 Mart 2018

8 Mart 2018 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30354 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GEÇİCİ İTHALAT) (SERİ NO:4)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GEÇİCİ İTHALAT) (SERİ...

Turqualıty®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/3)

22 Şubat 2018

17 Şubat 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30335 TEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEK...

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (tahsilat işlemleri) (Seri No: 2)

22 Şubat 2018

17 Şubat 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30335 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TAHSİLAT İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TAHSİLAT İŞLEM...

Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/19)

22 Şubat 2018

16 Şubat 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30334 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2018/19) Amaç MADDE...

Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (ithalat: 2018/2)

22 Şubat 2018

16 Şubat 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30334 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: KAMU KURUM VE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILACAK İTHALATTA ALINACAK İZİN HAKKINDA TEBLİĞ (İTHALAT: 2018/2) Amaç ve kapsam MADD...

2017/11168 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ( 2018 )

02 Ocak 2018

BAKANLAR KURULU KARARI 2017/11168     İthalat Rejimi Kararına Ek Karar                               &nbs...

Türk Gümrük Tarife Cetveli 2017/11170

02 Ocak 2018

BAKANLAR KURULU KARARI  2017/11170     İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli                     &nbs...

İthalat Tebliği 2018/1

02 Ocak 2018

31 Aralık 2017 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30287 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2018/1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanıml...

2018 Senesi İthalat Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri

02 Ocak 2018

TEBLİĞLER —  İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/1) —  Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güv...

İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (ithalat: 2017/4)

02 Ocak 2018

30 Aralık 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30286 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA ALINAN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİNİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (İTHALAT: 201...

Harçlar Kanunu Genel Tebliği ( Seri No:80 ) 2018

02 Ocak 2018

29 Aralık 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30285 (Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 80) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin a...

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ( Seri No:62 ) 2018

02 Ocak 2018

29 Aralık 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30285 (Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 62) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebl...

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

29 Aralık 2017

27 Aralık 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30283 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR...

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)

29 Aralık 2017

27 Aralık 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30283 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALAT İŞLEMLERİNDE ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ TEBLİĞİ (İTHALAT: 2017/3) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amac...

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

25 Aralık 2017

23 Aralık 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30279 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİ...

2017/10929 Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar

14 Aralık 2017

  2017/10929    Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar için lütfen tıklayınız.            ...

2017/10926 Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar

14 Aralık 2017

  2017/10926    Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar için lütfen tıklayınız.                    &n...

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 146)

14 Aralık 2017

14 Aralık 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30270 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 146) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsa...

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar 2017/10874 (30.11.2017 t. 30256 s. R.G.)

04 Aralık 2017

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar  2017/10874 (30.11.2017 t. 30256 s. R.G.) Karar Sayısı : 2017/10874 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşki...

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar - 2017/10973

27 Kasım 2017

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar - 2017/10973 (26.11.2017 t. 30252 s. R.G.) Karar Sayısı : 2017/10973 Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakk...

Ozon tabakası incelten eşya ithalatında TPS uygulamasına son verildi.

27 Kasım 2017

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2017/13 Sayılı Genelgesi (Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (Ozon tabakası incelten eşya ithalatında TPS-Ürün ve Ekipman İthalat Beyan Dilek...

İthalat Tebliği ( 2017/1 ) 'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

27 Kasım 2017

25 Kasım 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30251 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2017/1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 müker...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2017/10873 21.11.2017

23 Kasım 2017

2017/10873     İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2017 senesi yeniden değerleme oranı %14,47

16 Kasım 2017

11 Kasım 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30237 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 484) Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu...

Genelge 2017/20 ( Banka Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması-KKDF )

08 Kasım 2017

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-010.06.01                  &nb...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler 20.10.2017

08 Kasım 2017

20.10.2017 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ilişkin  Tebliğler için lütfen tıklayınız .     —  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişki...

Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

08 Kasım 2017

20 Ekim 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30216 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: PAN AVRUPA AKDENİZ TERCİHLİ MENŞE KURALLARINA DAİR BÖLGESEL KONVANSİYON KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞ...

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13 Ekim 2017

13 Ekim 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30209 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 21/5/2014...

2018 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ (İthalat : 2017/2)

10 Ekim 2017

6 Ekim 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30202 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: 2018 YILINA İLİŞKİN İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ÇALIŞMALARINA YÖNELİK TEBLİĞ (İTHALAT: 2017/2) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar -2017/10580 (17.08.2017 t. 30157 s. R.G.)

17 Ağustos 2017

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar -2017/10580 (17.08.2017 t. 30157 s. R.G.) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararma Ek Karari’ın yürürlüğe konulması; Ekonom...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2017/10561 (17.08.2017 t. 30157 s. R.G.)

17 Ağustos 2017

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2017/10561 (17.08.2017 t. 30157 s. R.G.) Karar Sayısı : 2017/10561 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararma Ek taraf’ın y...

TRT Bandrol Oranları

11 Ağustos 2017

3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü...

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)

03 Ağustos 2017

1 Ağustos 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30141 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 5) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam...

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)

03 Ağustos 2017

1 Ağustos 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30141 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 4) BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayan...

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı 01.08.2017

03 Ağustos 2017

1 Ağustos 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30141 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sa...

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik 28.07.2017

03 Ağustos 2017

28 Temmuz 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30137 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/...

Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararının Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (2012/1) Değişiklik ( 2017/1 )

03 Ağustos 2017

26 Temmuz 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30135 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMAS...

Eşyanın Menşeine ilişkin Bazı Tercihli Ticaret Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapıldı

12 Temmuz 2017

  YÖNETMELİKLER   —  Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik —  D-8 Ü...

Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı. 09.07.2017

12 Temmuz 2017

Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2017/10340 (09.07.2017 t. 30119 s. R.G.) Karar Sa...

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik-03.07.2017

06 Temmuz 2017

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2017/10328 (03.07.2017 t. 30113 s. R.G.) Karar Sayısı: 2017/10328 Ekli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd...

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde (2006/12) değişiklik yapıldı. ( 2017/6 )

13 Haziran 2017

10 Haziran 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30092 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2017/6) MADDE 1 – 2...

İthalat ve İhracatta Ölçü ve Ayar Başvurularına ilişkin Yönetmelik Değişikliği

13 Haziran 2017

10 Haziran 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30092 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN İTHALAT VE İHRACATINDA UYGULANACAK İŞLEMLERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİ...

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)

08 Haziran 2017

6 Haziran 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30088 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK MUAFİYETİ TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1...

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Tebliğleri

05 Haziran 2017

—   7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ —   Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği...

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

29 May 2017

27 Mayıs 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30078 KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 702...

İthalatta Gözetim uygulaması ve Damping vergisine ilişkin Tebliğler.

16 May 2017

  —  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/3) —  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/13) —  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İl...

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Kara Taşıtlarının İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

09 May 2017

9 Mayıs 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30061 YÖNETMELİK Adalet Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından: 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE GÜMRÜK VERGİLERİNİN EKSİK...

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri no: 12)

05 May 2017

5 Mayıs 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30057 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 12) MAD...

Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği

05 May 2017

5 Mayıs 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30057 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: GEZİ TEKNELERİ VE KİŞİSEL DENİZ TAŞITLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ta...

Gümrük Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararı Verilen Kara Taşıtlarının Sahiplerine iadesi hakkında Yönetmelik

17 Nisan 2017

12 Nisan 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30036 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından: GÜMRÜK KANUNUNA GÖRE MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ KARARI VERİLEN KARA TAŞITLARININ SA...

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik

17 Nisan 2017

7 Nisan 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30031 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Avrupa Birliği Mev...

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ( 2017/1) ( Otomobil Lastikleri )

07 Nisan 2017

6 Nisan 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30030 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/1) Kapsam MADDE 1 – (1)  Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık)...

KKDF Damga Vergisi ve Harç Oranlarında değişiklik yapıldı.

15 Mart 2017

15 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30008 KARAR   488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve 492 Sayılı Harçlar Kan...

Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği

14 Mart 2017

14 Mart 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30007 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜLERİN İZLENMESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ...

Sebest Bölgeler Kanununda Değişiklik yapılmasına dair Kanun 6772

24 Şubat 2017

24 Şubat 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29989 Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 6772 Kanun No. 6772 Kabul Tarihi: 9/...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ( 2017/3 )

24 Şubat 2017

23 Şubat 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29988 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/3) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2017/9751 22.02.2017

24 Şubat 2017

22 Şubat 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29987     İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2017/9751 Karar Sayısı : 2017/9751 20/12/1995 tarihli ve 95/76...

Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi ( Seri No:3 )

17 Şubat 2017

15 Şubat 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29980 (Mükerrer) TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ) (SERİ NO: 3) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin...

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)

31 Ocak 2017

29 Ocak 2017 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29963 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)...

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketici Bilgilendirme Yönetmeliği

30 Ocak 2017

26 Ocak 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29960 (Mükerrer) YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ETİKETLEME VE TÜKETİCİLERİ BİLGİLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖL...

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı 12.01.2017

12 Ocak 2017

12 Ocak 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29946 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer...

Sınai Mülkiyet Kanunu ( Kanun No:6769 )

11 Ocak 2017

10 Ocak 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 29944 KANUN SINAİ MÜLKİYET KANUNU Kanun No. 6769                   ...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9647 11.01.2017

11 Ocak 2017

11 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29945  BAKANLAR KURULU KARARI   Karar Sayısı : 2016/9647 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kar...

2017 Senesi İthalat Rejimi Kararı 2016/9611

02 Ocak 2017

31 Aralık 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29935 (Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2016/9611 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek...

İthalat Tebliği ( 2017/1 )

02 Ocak 2017

31 Aralık 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29935 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2017/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsa...

2017 Yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri

30 Aralık 2016

30.12.2016 Tarihli Mükerrer  Resmi Gazetede  yayınlanan Ekonomi Bakanlığı ( Ürün Güvenliği ve Denetimi ) Tebliğeri için lütfen tıklayınız .     -TEBLİĞLER —  İthalatta Standar...

Harçlar Kanunu Genel Tebliği ( Seri No:78 ) 2017

27 Aralık 2016

27 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29931 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 78) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/7/1...

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ( Seri No:61 ) 2017

27 Aralık 2016

27 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29931 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 61) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı,...

2017 Senesi Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Emlak Vergisi tutarları.

27 Aralık 2016

2017  Senesi Özel İletişim Vergisi  , Motorlu Taşıtlar Vergisi , Veraset ve İntikal Vergisi , Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi  oranlarının belirlendiği  Tebliğler yayımlanm...

2016/9594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

23 Aralık 2016

2016/9594   Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Alma...

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:52) Değerli Kağıtlar

21 Aralık 2016

21 Aralık 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29925 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 52) DEĞERLİ KAĞITLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No 475 )

15 Aralık 2016

15 Aralık 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29919 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA...

Gümrük Genel Tebliği ( Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği ) ( Seri No:7 )

15 Aralık 2016

15 Aralık 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29919 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ) (SERİ NO: 6)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİ...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9548 08.12.2016

08 Aralık 2016

08 Aralık 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29912   İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9548 (08.12.2016 t. 29912 s. R.G.) Karar Sayısı : 2016/9548 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Karar...

Bazı Malların ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar 2016/9567

01 Aralık 2016

1 Aralık 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29905 TEBLİĞ Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar 2016/9567 (01.12.2016 t. 29905 s. R.G.) Karar Sayısı: 2016/...

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kanununda belirtilen tutarların yeniden belirlenmesi) Seri No:143

01 Aralık 2016

1 Aralık 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29905 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 143) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsam...

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar 2016/9495

29 Kasım 2016

 Kasım 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29899   Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar 2016/9495 (26.11.2016 t. 29900 s. R.G.) Karar Sayısı : 2016/9495 Ekli "Yatırıml...

KDV ve ÖTV Oranlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

29 Kasım 2016

25 Kasım 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29899   Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar 2016/9542 (2...

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (sıra no: 1) değişikliği (sıra no: 4)

29 Kasım 2016

23 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29897 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SI...

2016 Senesi Yeniden Değerlendirme Oranı Tespit Edildi.

11 Kasım 2016

11 Kasım 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29885 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 474) Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun m...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9422 11.11.2016

11 Kasım 2016

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9422 (Defter, kalem, boya, tutkal, zımba, zarf, takvim, tebeşir vb. kırtasiye ve büro malzemelerinde ilave gümrük vergisi) (11.11.2016 t. 29885 s. R.G.) Karar S...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9391 11.11.2016

11 Kasım 2016

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9391 (Cam eşya, sofra mutfak eşyası, heykeller, askı, ayna, saat, tıpa, kağıt v.b ürünlerde ilave gümrük vergisi alınacaktır.) (11.11.2016 t. 29885 s. R.G.) Kar...

Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6736 sayılı Kanun Genel Tebliği (seri no: 2)

04 Kasım 2016

3 Kasım 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29877 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:...

Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun (6736) Başvuru Süreleri Uzatıldı.

26 Ekim 2016

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar -2016/9385 (26.10.2016 t. 29869 s. R.G.) Karar Sayısı : 2016/9385 6736 sayılı...

Gümrük Genel Tebliği ( Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği ) ( Seri No:6 )

07 Ekim 2016

7 Ekim 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29850 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ) (SERİ NO: 6) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım...

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı 07.10.2016

07 Ekim 2016

7 Ekim 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29850 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayıl...

2017 Yılı İthalat Rejimi Ek Karar Çalışmalarına ilişkin Tebliğ ( 2016/3 )

30 Eylül 2016

30 Eylül 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29843 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: 2017 YILINA İLİŞKİN İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2016/3) Amaç ve kapsam MADDE 1 –...

Gümrük Genel Tebliği ( Nihai Kullanım ) ( Seri No 1 )

29 Eylül 2016

29 Eylül 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29842 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (NİHAİ KULLANIM) (SERİ NO: 1) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, nihai kullanıma tabi...

Gümrük Genel Tebliği ( Serbest Dolaşıma Giriş ) ( Seri No: 15)

20 Eylül 2016

20 Eylül 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29833 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ) (SERİ NO: 15) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, boru h...

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde (2006/12) değişiklik yapıldı.(2016/9)

19 Eylül 2016

8 Eylül 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29825 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT:2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT:2016/9) MADDE 1 – 20/12/2...

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

26 Ağustos 2016

25 Ağustos 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29812 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam M...

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği ( Seri No:1 )

24 Ağustos 2016

19/08/2016  tarihli  Resmi Gazetede yayınlanan 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna  ilişkin , Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip...

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik 2016/9100 -19.08.2016

23 Ağustos 2016

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Karar Sayısı : 2016/9100 (19.08.2016 t. 29806 s. R.G.) Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın...

Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ( 6736 )

23 Ağustos 2016

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun - 6736 (Resmi Gazete  : 19.08.2016  29806 ) Kanun No: 6736                     &nb...

DİR Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (2010/9) de değişiklik yapılmasına dair Tebliğ 2016/7

15 Ağustos 2016

14 Ağustos 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29801 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT: 2010/9)’DE DEĞİŞİKLİK YA...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ( 2016/33 )

11 Ağustos 2016

11 Ağustos 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29798 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/33) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanı...

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

09 Ağustos 2016

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 6728 (09.08.2016 t. 29796 s. R.G.) Kanun No. 6728 Kabul Tarihi: 15/7/2016 MADDE 1- 9/6/1932 tarihli...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ( 2016/36 )

01 Ağustos 2016

31 Temmuz 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29787 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/36) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı,...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ( 2016/34 )

01 Ağustos 2016

31 Temmuz 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29787 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/34) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ( 2016/26 )

20 Temmuz 2016

19 Temmuz 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29775 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/26) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler

01 Temmuz 2016

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/16) –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/22) –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (...

Vergi Resim Harç İstisnası Tebliği 2008/6'da değişiklik yapılmasına dair Tebliğ 20016/4

29 Haziran 2016

28 Haziran 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29756 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE...

Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararının Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (2012/1) Değişiklik

27 Haziran 2016

25 Haziran 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29753 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILM...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ( 2016/15 )

24 Haziran 2016

24 Haziran 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29752 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...

İthalat Bedellerinin İhracatçının Türkiye'deki hesaplarına yatırılması.

24 Haziran 2016

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-63087 Konu : İthalat Bedellerinin Transferi 21.06.2016 / 1684100 DAĞITIM YERLERİNE İthalat bedellerinin yurtdışına...

Gümrük Genel Tebliği ( Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ) ( Seri No 2 )

21 Haziran 2016

18 Haziran 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29746 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ) (SERİ NO: 2) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı...

Bazı Tarım ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğler

21 Haziran 2016

––  Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ —  Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Ko...

Yolcuların nakit para giriş çıkışına ilişkin Genelge 2016/1

31 May 2016

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Sayı : 87375112-010.06.99 Konu : Nakit Kontrolleri GENELGE (2016/1) Bankacılık sistemi dışında gerçekleşen ve yolcu beraberinde ülke...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ( 2016/18 )

24 May 2016

24 Mayıs 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29721 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/18) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...

DİR Bilgisayar Veri İşleme Tekniği (2007/2 ) tebliğinde değişiklik. (2016/6)

23 May 2016

20 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29717 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2)’...

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde (2006/12) değişiklik yapıldı.(2016/5)

23 May 2016

20 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29717 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/5) MADDE 1 – 20/12/20...

İthalat Tebliği ( 2016/1 ) 'nde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Tebliğ

12 May 2016

12 Mayıs 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29710 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından:     İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2016/1)’NDE DEĞİŞİKLİK   YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ   MADDE 1 – 31/12/201...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ( 2016/17 )

12 May 2016

12 Mayıs 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29710 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından    İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ   (TEBLİĞ NO: 2016/17) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (...

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği ( 2016/2 )

12 May 2016

12 Mayıs 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29710 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından:                        İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞK...

Gümrük Genel Tebliği ( GTS ) ( Seri No: 1) 'de değişiklik yapıldı.

02 May 2016

30 Nisan 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29699 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ) (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ...

Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ( 2016/25 )

02 May 2016

30 Nisan 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29699 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM...

Yatırımlarda Devlet Yardımları Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ( 2012/1 )'de değişiklik.

02 May 2016

28 Nisan 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29697 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI...

Serbest Bölgeler Kanunu Tebliği (Seri No1 ) de değişiklik yapıldı.

02 May 2016

26 Nisan 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29695 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TE...

Gümrük Genel Tebliği ( Tarife Sınıflandırma Kararları ) Seri No:23

02 May 2016

26 Nisan 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29695 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 23) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, muhtelif...

Gümrük Genel Tebliği ( Seri No:100 ) 'nde değişiklik yapıldı.

15 Nisan 2016

15 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29685 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 100)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (...

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik 13.04.2016

13 Nisan 2016

13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29683   Karar Sayısı : 2016/8698 Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”m yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının...

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde (2006/12) değişiklik yapıldı. 01.04.2016

01 Nisan 2016

1 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29671 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382...

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı 29.03.2016

29 Mart 2016

29 Mart 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29668 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayı...

Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolüne ilişkin Yönetmelikte Değişiklik

28 Mart 2016

28 Mart 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29667 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: SONRADAN KONTROL VE RİSKLİ İŞLEMLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE...

Gümrük Tarife Cetvelinin Uygulanması Hakkında Tebliğ ( Seri No :3 )

23 Mart 2016

22 Mart 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29661 (Mükerrer) TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK TARİFE CETVELİ AÇIKLAMA NOTLARI) (SERİ NO: 3) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliği...

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine ilişkin Tebliğ ( 2016/2 )

21 Mart 2016

19 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29658 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2016/2) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı,...

Mobilya İthalatı yapmaya yetkili Gümrük İdareleri ( SERİ NO:136 )

26 Şubat 2016

26 Şubat 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29636 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 90)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (S...

Haksız Rekabetin Gözden Geçirilmesine ilişkin Tebliğ 2016/5

26 Şubat 2016

26 Şubat 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29636 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/5) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli...

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı 22.01.2016

08 Şubat 2016

22 Ocak 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29601 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayı...

2016 Senesi Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri

04 Ocak 2016

—  İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/1) —  Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 2015/8306

31 Aralık 2015

2016  Senesi  İthalat  Rejimi  Kararı  ektedir. 2015/8306    İthalat Rejimi Kararına Ek Karar                   &nb...

2016 Senesi İthalat Tebliği ( 2016/1 )

31 Aralık 2015

2016  Senesine  ait  İthalat  işlemlerine  ilişkin  Tebliğ  ektedir.   —  İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)              ...

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ

31 Aralık 2015

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 24/1/2014 28892 Ekonomi Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR...

Kapı Kilitleri ile Emniyet Camlarına Damping Vergisi.

31 Aralık 2015

    ––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/30)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (...

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Tebliği

30 Aralık 2015

30 Aralık 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29578 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kaps...

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararda Değişiklik.

30 Aralık 2015

30 Aralık 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29578 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİ...

2016 senesi Değerli Kağıtların Bedelleri belirlendi

25 Aralık 2015

25 Aralık 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29573 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 50) DEĞERLİ KAĞITLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/...

2016 Senesi Damga Vergisi oranları yeniden belirlendi.

25 Aralık 2015

25 Aralık 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29573 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Ka...

2016 Senesi Harçları yeniden belirlendi.

25 Aralık 2015

25 Aralık 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29573 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:           HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 75...

Elektronik Eşyaların Yurda Girişinde Uygulanacak Maktu Vergi

21 Aralık 2015

Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü C...

Gümrük Kanunun da belirtilen tutarlar yeniden belirlendi.

14 Aralık 2015

10 Aralık 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29558 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 138) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsa...

ATR Dolaşım Belgelerinin Sonradan Kontrolüne İlişkin Tebliğ ( Seri No 8 )

26 Kasım 2015

14 Kasım 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29532 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 8) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar A...

İran Menşeli Düz Cam İthalatında Ek Mali Yükümlülük.

12 Kasım 2015

İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar - 2015/8118 (12.11.2015 t. 29530 s. R.G.) Öneri tebliği : İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2015/6) Karar Sayısı : 2015/8118 Ekli “...

İş Makinalarına ait Aksamlar için Gözetim Tedbiri.

12 Kasım 2015

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/8) (12.11.2015 t. 29530 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve tanımı be...

2015 Senesi Yeniden Değerleme Oranı

11 Kasım 2015

10 Kasım 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29528 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 457) Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin...

Düz Camın İthal Edilebileceği Gümrük İdarelerinde Değişiklik ( Seri No 133 )

11 Kasım 2015

Gümrük Genel Tebliğ ( Gümrük İşlemleri ) ( Seri No:97 )'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri ) ( Seri No :133 ) ( 11.11.2015 t.29529 s. R.G. ) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADD...

Menşe İspat Belgelerinin Düzenlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik

11 Kasım 2015

11 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29529 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 77)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ...

Tarife Sınıflandırma Kararları Gümrük Genel Tebliğ ( Seri No:20 )

06 Kasım 2015

6 Kasım 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29524 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 20) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümr...

Yurt Dışında İkamet Edenlere ait otomobillerin yurtta kalma süresi 24 aya çıkarıldı.

13 Ekim 2015

Yurt Dışında İkamet Edenlere ait otomobillerin yurtta kalma süresi 24 aya çıkarıldı.     .      

Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi - YKTS-BILGE

10 Eylül 2015

Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) ile 21.12.2015 tarihine kadar uzatılan, Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi 1 Ekim 2015...

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik 27.08.2015

27 Ağustos 2015

27 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29458 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/8050 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 2015/8042 26.08.2015

26 Ağustos 2015

26 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29457 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/8042 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yü...

ÖTV IV sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

20 Ağustos 2015

20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanu...

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı 20.08.2015

20 Ağustos 2015

20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerr...

Canlı Hayvan ve Et İthalatında vergiler kaldırıldı .

14 Ağustos 2015

14 Ağustos 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29445 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7997 Ekli “Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kara...

C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Esaslarına dair Tebliğde Değişiklik.

10 Ağustos 2015

9 Ağustos 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29440 TEBLİĞ Şeker Kurumundan: İMALATÇI-İHRACATÇILARIN, ŞEKERLİ MAMUL İHRACATI KARŞILIĞINDA C ŞEKERİ TALEPLERİNİN KARŞILANMASI ŞARTLARI VE UYGULAMA ESASLARINA...

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

10 Ağustos 2015

8 Ağustos 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29439 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kan...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 2015/7983 ( Malezya )

06 Ağustos 2015

3 Ağustos 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29434 (Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7983 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek...

Yurt dışında bulunan emeklilerin geçici ithal süresi uzatıldı.

27 Temmuz 2015

25 Temmuz 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29425 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7917 Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılma...

Bisiklet İç ve Dış Lastikleri için damping vergisi

24 Temmuz 2015

24 Temmuz 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29424 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/35) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam ve...

Çin Menşeli "Boyalı Saç" ithalatında damping soruşturması başvurusu

23 Temmuz 2015

23 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29423 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından:   İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE  İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/27)   Dayanak ve başvuru MADDE...

Kağıt İthalatında Dampinge Karşı Vergi Getirildi

14 Temmuz 2015

14 Temmuz 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29416 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/28) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam ve...

Süspansüyon tipi Polivinil Klorür için Damping Vergisi

10 Temmuz 2015

10 Temmuz 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29412 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/24) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam ve...

Duvar Kağıtlarına Ek Mali Yükümlülük Getirildi

07 Temmuz 2015

7 Temmuz 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29409 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7751 Ekli “Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın...

Dahilde İşeme Rejimi Kararında Değişiklik 05.07.2015

06 Temmuz 2015

5 Temmuz 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29407 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7862 Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi...

Demir Çelik Ürünlerine İlave Gümrük Vergisi Getirildi.

06 Temmuz 2015

5 Temmuz 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29407 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7749 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlü...

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı. 30.06.2015

30 Haziran 2015

30 Haziran 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29402 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer s...

TURQUALITY® 'nin desteklenmesine ilişkin mevzuatta değişiklik.

22 Haziran 2015

20 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29392 TEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DEST...

Duvar Kağıtlarına Ek Mali Yükümlülük

22 Haziran 2015

20 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29392 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/4) Kapsam MADDE 1 – (1) 12/12/2014 tarihli ve 29203 say...

Dahilde İşleme Tebliğinde değişiklik 2015/3

22 Haziran 2015

20 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29392 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2015/3) MADDE 1 – 2...

Çanta ve Valizlere İlave Gümrük Vergisi

22 Haziran 2015

20 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29392 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7722 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın y...

Danıştay YGM Tebliğinin ( seri no 5 ) yürütmesini durdurdu.

18 Haziran 2015

    Bilindiği üzere,  Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği ve Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2014/30 sayılı genelgesi ile bu genelgenin uygulanmasına yönelik 2014/1 sayılı iç gene...

Mobilya İhtisas Gümrüğü Uygulamasında Değişiklik

17 Haziran 2015

   İnegöl Gümrük Müdürlüğü mobilya  ithalatının yapılacağı  gümrükler  listesinden çıkartıldı.   17 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29389 TEBLİĞ Gümrük ve Tica...

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik

11 Haziran 2015

11 Haziran 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29383 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7603 Ekli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın y...

Küçük Ev Aletlerine İlave Gümrük Vergisi

08 Haziran 2015

7 Haziran 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29379 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7713 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürl...

Aydınlatma Cihazlarına İlave Gümrük Vergisi

08 Haziran 2015

7 Haziran 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29379 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7712 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürl...

Dahilde İşleme Rejimi 2007/2 sayılı tebliğde değişiklik

03 Haziran 2015

3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 200...

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar

02 Haziran 2015

2 Haziran 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29374 KURUL KARARI Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarih      : 26/05/2015 Karar No       &n...

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar

02 Haziran 2015

2 Haziran 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29374 KURUL KARARI Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarih      : 26/05/2015 Karar No       &n...

Kontrplak ithalatında Dampinge karşı önlem

27 May 2015

27 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29368 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ  (TEBLİĞ NO: 2015/20) Başvuru ve mevcut durum MADDE 1 – (1) 2...

Dampinge Karşı Önlem Alınan Ürünler

25 May 2015

–– Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 8208.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında kayıtlı “yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıc...

Mobilyalar İçin İlave Gümrük Vergisi Getirildi

25 May 2015

23 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29364 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7699 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yür...

Pusetlere uygulanan Damping vergisi için yeni müracaat

22 May 2015

21 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29362 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/15) Yasal dayanak ve başvuru MADDE 1 – (1) Bu Teb...

GTS Ülkelerine EUR1 Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik

20 May 2015

20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜRKİYE TARAFINDAN TANINAN GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER  SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACATTA DÜZENLE...

Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

04 May 2015

4 Mayıs 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29345 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 3/12/2011 tarih...

ÖTV Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğ

21 Nisan 2015

18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanun...

Yükümlü Kayıt Sistemi geçiş tarihi uzatıldı.

20 Nisan 2015

18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ) (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SE...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 2015/7531

16 Nisan 2015

16 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29328 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7531 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürü...

KKDF alınmayacak ürünlere ilişkin Karar

10 Nisan 2015

10 Nisan 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29322 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7511 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlı...

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik

08 Nisan 2015

8 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29320 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7496 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe ko...

Oyuncakların İhtisas Gümrüğü uygulaması kaldırıldı

02 Nisan 2015

1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:115)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)...

Transit Rejimi Tebliği Seri No 3 de değişiklik yapıldı

18 Mart 2015

18 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29299 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TRANSİT İŞLEMLERİ) (...

Atıkların İthalat Denetimi Tebliği 2015/3 de değişiklik yapıldı

16 Mart 2015

14 Mart 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29295 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015...

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı 13.03.2015

13 Mart 2015

13 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29294 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayı...

Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinde yine değişiklik yapıldı .

04 Mart 2015

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği ( Ürün güvenliği ve Denetimi 2015/3 ) kapsamında   39.01 ila 39.14   pozisyonunda bulunan ( 39.03 pozi...

Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı 18.02.2015

18 Şubat 2015

18 Şubat 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29271 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 2014/7252

18 Şubat 2015

18 Şubat 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29271 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/7252 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürü...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 2015/7241

09 Şubat 2015

6 Şubat 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29259 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7241 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe...

Yabancı Firmalara ait vekaletnamelerin kontrolü

04 Şubat 2015

    T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı :12765636/663.05[GGM-İR2193] Konu :Yabancı Firma Vekaletnameleri 27.01.2015 / 5413910 DAĞITIM Gümrük ve Ticaret Baş...

Türkiye-İran tercihli menşe kurallarına ilişkin yönetmelik

30 Ocak 2015

30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞY...

Perakende Ticaretin Düzenlenmesine İlişkin Kanun Yayımlandı

29 Ocak 2015

29 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29251 KANUN PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 6585              ...

Transit taşımacılık yapan araçların konaklama yerlerine ilişkin tebliğ

29 Ocak 2015

29 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29251 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 3) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ ile karayoluyla ulusla...

Tarife Sınıflandırma Kararları Gümrük Genel Tebliğ ( Seri No:18 )

27 Ocak 2015

24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 18) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk...

Sentetik İplikten Dokunmuş Mensucatta Damping vergisi

21 Ocak 2015

21 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29243 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/3) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut ön...

Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesine ilişkin idari işlemlerde değişiklik.

15 Ocak 2015

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı : 85593407/010.06.01  12/1/2015 Konu : Mülkiyetin kamuya geçirilmesi   GENELGE (2015/2) İdari yaptırımlara ilişkin 16/...

C Şekeri Tahsisat Belgelerinin Süresi Değişti.

08 Ocak 2015

İmalatçı - İhracatçıların  C Şekeri Tahsisat Belgeleri  süreleri  12  ay  olarak  değiştirildi . Değişikliğe  ilişkin  Resmi  Gazete  aşağıdadır. &nb...

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine ilişkin Karar

06 Ocak 2015

31 Aralık 2014  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (4. Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/7064 Ekli “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanaca...

2015 Senesi İthalat Tebliği .

02 Ocak 2015

31 Aralık 2014  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Ama...

2015 Senesi Standardizasyon Tebliğleri

31 Aralık 2014

TEBLİĞLER —  İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/1) —  Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güv...

Değerli Kağıtların 2015 senesi satış bedelleri.

31 Aralık 2014

31 Aralık 2014  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40) DEĞERLİ KAĞITLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin am...

2015 Senesi Harç Tutarları yayımlandı.

30 Aralık 2014

30 Aralık 2014  SALI Resmî Gazete Sayı : 29221 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 73)   492 sayılı Harçlar Kanununun1 mükerrer 138 inci maddesinde, "... Her...

2015 Senesi Damga Vergisi Maktu vergi oranları.

30 Aralık 2014

30 Aralık 2014  SALI Resmî Gazete Sayı : 29221 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 58) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin bir...

YGM Tebliği Yürütmeyi durdurma kararı.

30 Aralık 2014

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği ile İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı Bilindiği Üzere,  Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği ile ilgili olarak beş dernek olarak Danıştay on beşi...

Tüketicinin Korunması Kanunu 2015 senesi para cezaları.

29 Aralık 2014

27 Aralık 2014  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29218 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2015 YILINDA UYGULANACAK OLAN...

Gümrük Yükümlüsü Kayıt ve Takip Sistemi

23 Aralık 2014

20 Aralık 2014  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29211 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ) (SERİ NO: 1) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Teb...

Antrepo hizmeti faturasının kimin adına düzenlenmesi gerektiği.

19 Aralık 2014

  Tarih 27/08/2014 Sayı 27575268-105[229-2013-316]-838 Kapsam     T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)     S...

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde (2006/12) değişiklik yapıldı.

18 Aralık 2014

16 Aralık 2014  SALI Resmî Gazete Sayı : 29207 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/9) MADDE 1 – 2...

Anayasa Mahkemesi G.K. 216. maddesinin birinci cümlesini iptal etti.

15 Aralık 2014

Gümrük Kanununun 216. maddesinin 1. cümlesi  Anayasa Mahkemesinin  2014/96 sayılı  Kararına  istinaden iptal  edildi. Gümrük Kanunu 216. Maddesi ; MADDE 216- Yetkili idareler...

Yurt dışı birim,marka ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında tebliğde (2010/6) değişiklik.

12 Aralık 2014

12 Aralık 2014  CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203 TEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6)’D...

Duvar kağıtlarına koruma önlemi, borulara damping vergisi.

12 Aralık 2014

  4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda  “duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları” tanımı altında sınıflandırılan eşyanın ithalatı...

Bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin Tebliğ ( Seri No:2 )

11 Aralık 2014

11 Aralık 2014  PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29202 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 2) 11/9/2014...

2007/2 sayılı DİR Tebliğinde değişiklik

11 Aralık 2014

10 Aralık 2014  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29201 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACA...

Motorlu kara taşıtlarının giriş gümrük idareleri.

11 Aralık 2014

10 Aralık 2014  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29201 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 94)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞ...

Gümrük Yönetmeliğinde yer alan tutarlar yeniden belirlendi.

09 Aralık 2014

  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 119) (05.12.2014 t. 29196 s. R.G.)   Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:   Amaç ve Kapsam   MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsa...

Liman hizmetleri tarifeye bağlandı.

09 Aralık 2014

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI  Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı:21558579/166.02[GGM-05] Konu:Liman Hizmet Tarifesinin Belirlenmesi   GENELGE (2014/29) Bakanlığımıza intikal eden muh...

Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

02 Aralık 2014

2 Aralık 2014  SALI Resmî Gazete Sayı : 29193 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerr...

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği tebliğinde ( Seri No:2 ) değişiklik.

02 Aralık 2014

2 Aralık 2014  SALI Resmî Gazete Sayı : 29193 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ) (SERİ NO: 2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBL...

Dahilde İşleme İzin Belgelerine ek süre verildi .

27 Kasım 2014

Ekonomi Bakanlığı  Ukrayna ,Irak,  Suriye , Libya ve Mısır da  yaşanan  karışıklıklar  nedeniyle  İhracat  taahhüdü  bu  ülkelere  olan  Dahilde...

2014 senesi yeniden değerlendirme oranı %10,11

17 Kasım 2014

15 Kasım 2014  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29176 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 441) Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci...

İthalatta yetkili gümrük idarelerinin değiştirilmesine ilişkin tebliğ.

17 Kasım 2014

15 Kasım 2014  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29176 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 115)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İ...

Çin,Çin Tayvanı, Hindistan,Tayvan,Tayland,ABD,Kanada için damping vergisi.

13 Kasım 2014

13.11.2014  tarihli Resmi Gazetede  Çin Halk Cumhuriyeti  ve Çin Tayvanı  menşeli   cırt bant, Hindistan, Tayvan , Tayland  menşeli polyester elyaf , ABD ve Kanada&n...

Gümrük alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Tebliğ

12 Kasım 2014

30/4/2014 tarihinden önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca gümrük yükümlülüğü doğan ve söz konusu tarih itibarıyla 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amm...

Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

22 Ekim 2014

Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin  Yönetmeliğin  8.  maddesine  yapılan  değişiklik ile  denetim  işlemlerinin daha  etkin bir  şekilde  yerin...

Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Muhafazası ve Taşınması Hakkında Tebliğ

21 Ekim 2014

18 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29149 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ HIZLI DONDURULMUŞ GIDALARIN DEPOLANMASI, MUHAFAZASI VE TAŞINMASI SIRASINDA SICAKLIĞ...

Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği

21 Ekim 2014

18 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29149 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ HIZLI DONDURULMUŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/47) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ...

KKDF Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hakkında Karar .

17 Ekim 2014

Bilindiği üzere  Kaynak Kullanım Destekleme Fonu ( KKDF )  Mal mukabili  ve vadeli ithalat işlemlerinde  bankalar  tarafından tahsil edilerek hazineye irat kaydedilmektedir....

Mobilya ithalatında ihtisas gümrüğü uygulaması.

08 Ekim 2014

3 Ekim 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29138 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 90)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SER...

Dahilde İşleme Tebliği ( 2006/12 ) değişikliği.

01 Ekim 2014

1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5) MADDE 1 – 20/12/...

Alacakların yapılandırılmasına ilişkin Tebliğ yayımlandı.

29 Eylül 2014

Bazı alacakların  6552  sayılı Kanun kapsamında  yeniden yapılandırılmasına  ilişkin  düzenlemelerin  yapıldığı  ( Seri No1 ) sayılı  tebliğ 27.09.2014  ta...

2015 Senesi İthalat vergilerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar.

29 Eylül 2014

2015 senesi İthalat vergilerinin  belirleneceği İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmaları başlatılmış olup  bu  çalışmalara  katılım  ile  ithalat  vergilerinin&...

6552 sayılı Torba Yasa yayımlandı.

19 Eylül 2014

6552   İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun  11.09.2014  Tarihli Mükerrer  ...

İhtisas Gümrüğü Uygulaması

12 Eylül 2014

12 Eylül 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29117 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 115) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3 üncü madde kapsam...

Dahilde İşleme Belgelerinde miktar aşımları hakkında düzenlemeler yapıldı.

12 Eylül 2014

 Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği yoluyla yapılmasına dair  2007/2 sayılı tebliğde  değişiklik  yapılmasına   dair  2014/6  sayılı te...

Kredi kartı ile ödenen ithalat bedelleri üzerinden KKDF kesintisi.

11 Eylül 2014

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı : 85593407/156.06 Konu : KKDF   09/09/2014- 0002591454 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE Bakanlığımıza intik...

Teknik mevzuata uyum maliyetlerinin desteklenmesi.

05 Eylül 2014

Türkiye'de  faaliyette  bulunan  şirketler tarafından  çevre , kalite ve insan sağlığına yönelik  teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite  edilmiş  k...

Tarımsal ürünlerin ihracatında ihracat iadesi yardımı .

28 Ağustos 2014

 Para - Kredi  ve  Koordinasyon  Kurulundan . 28 Ağustos 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29102 KURUL KARARI Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:      ...

Turquality ve Markalaşmanın desteklenmesine dair 2006/4 sayılı tebliğde değişiklik yapıldı .

27 Ağustos 2014

27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 TEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTE...

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik yapıldı.

27 Ağustos 2014

26.08.2014  Tarihli  Resmi Gazetede  İthalat  Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik yapılmasına  ilişkin  2014/6722  sayılı  Bakanlar  Kurulu Kararı  ...

Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar.

05 Ağustos 2014

18.08.2014 Tarihli Resmi Gazetede 29.09.2009  tarih 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe  konulan 4458  sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında...

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli Kurşun Kalemlere Dampinge karşı vergi .

05 Ağustos 2014

09.08.2014 Tarihli Resmi Gazetede Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ( 2014/24 ) yayımlanmıştır.   9 Ağustos 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı :...

Ozon tabakasını incelten maddelerin ithalata yetkili Gümrük Müdürlükleri.

05 Ağustos 2014

09.08.2014 Tarihli Resmi Gazetede Ozon tabakasını incelten maddelerin Serbest Dolaşıma Giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi  hakkında  ( Seri No 114...

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.

05 Ağustos 2014

06.08.2014 Tarihli Resmi Gazetede 2014/6588  sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı ile  Yatırımlarda Devlet  Yardımları Hakkında Kararda  Değişiklik  Yapılmasına  Dair &nbs...

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik yapıldı.

05 Ağustos 2014

02.08.2014  tarihli Resmi Gazetede   2014/6692  sayılı   Bakanlar  Kurulu  Kararı ile  İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmıştır.   2 Ağustos 2014 CUMARTE...

İmalatçı ihracatçıların C şekeri talepleri uygulama esasları hakkında tebliğ yayımlandı.

05 Ağustos 2014

24.07.2014 Tarihli Resmi Gazetede Şeker Kurumunca düzenlenen İmalatcı İhracatçıların C şekeri taleplerinin karşılanması şartları uygulama esasları tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tabliğ yayımla...

2015 senesi ilk yarısında süresi dolacak dampinge karşı önlemler.

05 Ağustos 2014

Ekonomi Bakanlığınca 2015 senesinde sona erecek Dampinge Karşı önlemlerin belirtildiği tebliğ yayımlandı.   19 Temmuz 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29065 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALA...

Dahilde İşleme izin Belgelerine ek süre verilecek.

06 Ağustos 2014

Ekonomi Bakanlığı Irak'da yaşanan karışıklıklar nedeniyle , ihracat taahhüdünü yerine getirememiş İhracatçının , Dahilde İşleme izin Belgeleri sürelerine, ek süre verilmesi kararlaştırıldı. Konu ile i...