0 212 292 30 34 (pbx)

2017 Senesi İthalat Rejimi Kararı 2016/9611

31 Aralık 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29935 (Mükerrer)

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2016/9611

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 12/12/2016 tarihli ve 132757 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/12/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                             CUMHURBAŞKANI

   Binali YILDIRIM

       Başbakan

      N. CANİKLİ                      M. ŞİMŞEK                 N. KURTULMUŞ            Y. T. TÜRKEŞ

Başbakan Yardımcısı        Başbakan Yardımcısı      Başbakan Yardımcısı   Başbakan Yardımcısı

       V. KAYNAK                      B. BOZDAĞ               F. B. SAYAN KAYA             Ö. ÇELİK

Başbakan Yardımcısı             Adalet Bakanı   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı

         F. ÖZLÜ                   M. MÜEZZİNOĞLU             M. ÖZHASEKİ            M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı    Dışişleri Bakanı

     N. ZEYBEKCİ                   B. ALBAYRAK                  A. Ç. KILIÇ                   F. ÇELİK

   Ekonomi Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

     B. TÜFENKCİ                      S. SOYLU                      L. ELVAN                     N. AVCI

Gümrük ve Ticaret Bakanı     İçişleri Bakanı              Kalkınma Bakanı    Kültür ve Turizm Bakanı

                   N. AĞBAL                      İ. YILMAZ                              F. IŞIK

                Maliye Bakanı             Millî Eğitim Bakanı              Millî Savunma Bakanı

                  V. EROĞLU                     R. AKDAĞ                           V. EROĞLU

       Orman ve Su İşleri Bakanı        Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

 

Ekler için tıklayınız