0 212 292 30 34 (pbx)

2019 Senesi İthalat Rejimi ve Türk Gümrük Tarife Cetveli 29.12.2018 tarihli mükerrer resmi gazetede yayımlandı.

 

––  İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 516)

––  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 517)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.