0 212 292 30 34 (pbx)

6552 sayılı Torba Yasa yayımlandı.

6552   İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun  11.09.2014  Tarihli Mükerrer  Resmi Gazetede  yayımlanmıştır.

Kanun İle  ilgili detaylar için lütfen tıklayınız.