0 212 292 30 34 (pbx)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği ( Seri No:1 )

19/08/2016  tarihli  Resmi Gazetede yayınlanan 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna  ilişkin , Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına dair usul ve esasların  belirlendiği BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİ 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)  yayınlanmıştır.

 

Bahse konu –– Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)  için  lütfen tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.