0 212 292 30 34 (pbx)

Bazı Malların ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar 2016/9567

1 Aralık 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29905

TEBLİĞ

Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar 2016/9567 (01.12.2016 t. 29905 s. R.G.)

Karar Sayısı: 2016/9567

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/11/2016 tarihli ve 127811 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 30/11/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.


30/11/2016 TARİHLİ VE 2016/9567 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) Bu Karar 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi uyarınca, bazı malların özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden tespit edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 2- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan malların maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

(III) SAYILI LİSTE

 

(A) CETVELİ

   

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı(%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

       

2202.10.00.00.13

Kolalı Gazozlar

25

-

       

2203.00

Malttan üretilen biralar

63

1,1691

       

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)

0

5,7476

       

2204.10

Köpüklü şaraplar

0

38,8303

       

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış)(2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)

0

58,6046

       

2205.10.10.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar

0

46,5387

       

2206.00

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları

0

5,7476

       

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar

0

171,0694

       

2207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler
(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)

0

171,0694

       

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle %80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

0

171,0694

       

2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler

0

171,0694

       

2208.50

Cin ve Geneva

0

152,1361

       

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)

0

152,1361

       

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

0

171,0694

       

2208.60.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

0

171,0694

       

2208.70

Likörler

0

171,0694

       

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)

0

171,0694

       

2208.90.48.00.11

Rakı 
(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

0

148,3335

       

2208.90.71.00.11

Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

0

148,3335

       
 

(B) CETVELİ

     

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutan (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

         

2402.10.00.00.11

Tütün içeren purolar

40

0,2280

0,3246

         

2402.10.00.00.12

Uçları açık purolar

40

0,2280

0,3246

         

2402.10.00.00.19

Sigarillolar

40

0,2280

0,3246

         

2402.20

Tütün içeren sigaralar

65,25

0,2280

0,3246

         

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

     

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçlan açık purolar ve sigarillolar

40

0,2280

0,3246

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

65,25

0,2280

0,3246

2403.10

İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)
(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)

65,25

0,2280

0,3246

         

2403.10.10.00.19

Diğerleri
(Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

65,25

0,0595

0,3246

         

2403.10.90.00.19

Diğerleri
(Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)

65,25

0,0595

0,3246

         

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

65,25

0,2280

0,3246

(2) 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, birinci fıkrada belirlenen (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan maktu vergi tutarları hakkında 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.

MADDE 3- (1) 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü uygulanarak, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki değişim oranına göre vergi tutarlarının artırılmasında; anılan Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan maktu vergi tutarları için virgülden sonraki dört hane dikkate alınır.

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.