0 212 292 30 34 (pbx)

Canlı Hayvan ve Et İthalatında vergiler kaldırıldı .

14 Ağustos 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29445

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7997

Ekli “Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 7/8/2015 tarihli ve 96490 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU

       Başbakan

         B. ARINÇ                     A. BABACAN              Y. AKDOĞAN              N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı       Başbakan Yardımcısı   Başbakan Yardımcısı     Başbakan Yardımcısı

          K. İPEK                         A. İSLAM                  V. BOZKIR                      F. IŞIK

      Adalet Bakanı    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

         F. ÇELİK                      İ. GÜLLÜCE            M. ÇAVUŞOĞLU              N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı    Ekonomi Bakanı

        T. YILDIZ                     A. Ç. KILIÇ                M. M. EKER                  N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı

       S. ÖZTÜRK                     C. YILMAZ                  Ö. ÇELİK                    M. ŞİMŞEK

     İçişleri Bakanı              Kalkınma Bakanı   Kültür ve Turizm Bakanı       Maliye Bakanı

                     N. AVCI                       M. V. GÖNÜL                  V. EROĞLU

              Millî Eğitim Bakanı          Millî Savunma Bakanı  Orman ve Su İşleri Bakanı

                         M. MÜEZZİNOĞLU                   F. BİLGİN

                             Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

Eki için tıklayınız