0 212 292 30 34 (pbx)

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar

2 Haziran 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29374

KURUL KARARI

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Tarih      : 26/05/2015

Karar No           : 2015/9

Konu      : Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;

Ekonomi Bakanlığının 29/04/2015 tarihli ve 55639 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 24/04/2015 tarihli 7 No’lu Toplantısında yer alan 1 inci gündem maddesiyle ilgili olarak aldığı Karar dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden hazırlanan ekli “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar”ın kabulüne, karar verilmiştir.

 

 

Kararı görmek için tıklayınız.