0 212 292 30 34 (pbx)

Düz Camın İthal Edilebileceği Gümrük İdarelerinde Değişiklik ( Seri No 133 )

Gümrük Genel Tebliğ ( Gümrük İşlemleri ) ( Seri No:97 )'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Gümrük İşlemleri ) ( Seri No :133 ) ( 11.11.2015 t.29529 s. R.G. )

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 4/9/2012 tarihli ve 28401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) AB menşeli olmayan ve 70.04 ile 70.05 tarife pozisyonlarında (alt pozisyonlar dahil, 7005.30.00.00.00 GTİP’i hariç) yer alan düz camın serbest dolaşıma giriş işlemleri, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra No. Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1 Ankara Gümrük Müdürlüğü
2 Kayseri Gümrük Müdürlüğü
3 İzmir TIR Gümrük Müdürlüğü
4 Halkalı Gümrük Müdürlüğü
5 Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü
6 Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
7 Antalya Gümrük Müdürlüğü
8 Mersin Gümrük Müdürlüğü
9 Trabzon Gümrük Müdürlüğü
10 Dilovası Gümrük Müdürlüğü
11 Gemlik Gümrük Müdürlüğü
12 Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
13 Derince Gümrük Müdürlüğü
14 Aksaray Gümrük Müdürlüğü
15 Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü
16 Bolu Gümrük Müdürlüğü
17 Giresun Gümrük Müdürlüğü
18 Kütahya Gümrük Müdürlüğü
19 Sakarya Gümrük Müdürlüğü

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.