0 212 292 30 34 (pbx)

Dampinge Karşı Önlem Alınan Ürünler

–– Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 8208.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında kayıtlı “yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılarda kullanılan kesici, doğrayıcı, öğütücü veya karıştırıcı uçları”–– 

     Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/12) 

 

 

–– Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur.

    Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/14)   

 

–– Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve İsrail menşeli “temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları” için 26/12/2014 tarihli ve 29217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/40) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülen damping soruşturmasında geçici karar aşamasına gelinmiştir. ––

    Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/16)