0 212 292 30 34 (pbx)

Demir Çelik Ürünlerine İlave Gümrük Vergisi Getirildi.

5 Temmuz 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29407

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7749

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 12/6/2015 tarihli ve 65973 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                          Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU

       Başbakan

         B. ARINÇ                      A. BABACAN                 Y. AKDOĞAN               N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı        Başbakan Yardımcısı      Başbakan Yardımcısı      Başbakan Yardımcısı

          K. İPEK                          A. İSLAM                      V. BOZKIR                       F. IŞIK

      Adalet Bakanı     Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

         F. ÇELİK                       İ. GÜLLÜCE                M. ÇAVUŞOĞLU               N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı    Ekonomi Bakanı

        T. YILDIZ                      A. Ç. KILIÇ                    M. M. EKER                    N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı

       S. ÖZTÜRK                      C. YILMAZ                      Ö. ÇELİK                      M. ŞİMŞEK

     İçişleri Bakanı               Kalkınma Bakanı       Kültür ve Turizm Bakanı         Maliye Bakanı

                             N. AVCI                       İ. YILMAZ                        V. EROĞLU

                      Millî Eğitim Bakanı        Millî Savunma Bakanı     Orman ve Su İşleri Bakanı

                               M. MÜEZZİNOĞLU                            F. BİLGİN

                                  Sağlık Bakanı       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Kararı görmek için tıklayınız.