0 212 292 30 34 (pbx)

Duvar Kağıtlarına Ek Mali Yükümlülük Getirildi

7 Temmuz 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29409

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7751

Ekli “Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 12/6/2015 tarihli ve 69204 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun ile 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                   Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                          CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU

       Başbakan

         B. ARINÇ                   A. BABACAN                 Y. AKDOĞAN            N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı     Başbakan Yardımcısı      Başbakan Yardımcısı   Başbakan Yardımcısı

          K. İPEK                       A. İSLAM                      V. BOZKIR                    F. IŞIK

      Adalet Bakanı  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

         F. ÇELİK                    İ. GÜLLÜCE                M. ÇAVUŞOĞLU            N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı                 Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı    Ekonomi Bakanı

        T. YILDIZ                   A. Ç. KILIÇ                    M. M. EKER                 N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı

       S. ÖZTÜRK                   C. YILMAZ                      Ö. ÇELİK                   M. ŞİMŞEK

     İçişleri Bakanı            Kalkınma Bakanı       Kültür ve Turizm Bakanı      Maliye Bakanı

                     N. AVCI                         İ. YILMAZ                     V. EROĞLU

              Millî Eğitim Bakanı          Millî Savunma Bakanı  Orman ve Su İşleri Bakanı

                         M. MÜEZZİNOĞLU                     F. BİLGİN

                             Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

Eki için tıklayınız