0 212 292 30 34 (pbx)

Elektronik Eşyaların Yurda Girişinde Uygulanacak Maktu Vergi

Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2016 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Alınacak Ücretlerin Tespiti Hakkında Karar - 2015/8290 (19.12.2015 t. 29567 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2015/8290

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlar için bir defaya mahsus ve 2016 yılı için geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen ücretlerin alınması; Başbakan Yardımcılığı (Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü)'nın 2/12/2015 tarihli ve 22804 sayılı yazısı üzerine, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/12/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

7/12/2015 Tarihli ve 2015/8290 Sayılı Kararnamenin Eki

LİSTE

 

Her bir cihaz için bandrol karşılığı

Tahsil edilecek ücretler (Avro karşılığı TL)

 CİHAZ CİNSİ
1. Televizyon

 • 51 Ekrana kadar (51 dahil) ..................................................................................................................................................................5 AVRO
 • 51 Ekran-67 Ekran arası (67 dahil) ......................................................................................................................................................8 AVRO
 • 67 Ekran-85 Ekran arası (85 dahil) ......................................................................................................................................................10 AVRO
 • 85 Ekran-116 Ekran arası (116 dahil) ..................................................................................................................................................12 AVRO
 • 116 Ekrandan yukarı ............................................................................................................................................................................15 AVRO
 • Oto Televizyonu ....................................................................................................................................................................................8 AVRO

2. Radyolar

 • Cep tipi radyo alıcıları ............................................................................................................................................................................1 AVRO
 • Saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti
  (elektronik org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar, ışıldaklar ve radyolu vantilatörler ...............................................1 AVRO
 • Oto radyo alıcıları ..................................................................................................................................................................................1 AVRO
 • Taşınabilir radyo alıcıları .........................................................................................................................................................................2 AVRO

3. Videolar (Televizyon yayınlarını alma ve kaydetme özelliği olanlar).................................................................................................................18 AVRO

4. Radyo ve/veya TV yayınını almaya yarayan Set Üstü Kutusu
(Set Top Box) Cihazları ile her türlü uydu alıcı cihazı ..........................................................................................................................................7 AVRO

5. Birleşik Cihazlar (Kombine)

a) Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar

 • Televizyon-Radyo ....................................................................................................................................................................................9 AVRO
 • Televizyon-Radyo-Teyp ..........................................................................................................................................................................13 AVRO
 • Televizyon-Video ....................................................................................................................................................................................19 AVRO
 • Televizyon-Radyo- Video ........................................................................................................................................................................21 AVRO

b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar

 • Cep tipi radyo kasetçalar (radyo - walkman) .............................................................................................................................................1 AVRO
 • Taşınabilir (pilli) radyo - pikap ...................................................................................................................................................................3 AVRO
 • Taşınabilir (pilli) radyo-kasetçalar ..............................................................................................................................................................3 AVRO
 • Oto Radyo - Kasetçalar ............................................................................................................................................................................3 AVRO
 • Oto Radyo-Kompakdiskçalar ...................................................................................................................................................................4 AVRO
 • Taşınabilir (pilli) Radyo-Kompakdiskçalar ..................................................................................................................................................4 AVRO
 • Radyo-Kasetçalar ......................................................................................................................................................................................5 AVRO
 • Radyo-Kompakdiskçalar ...........................................................................................................................................................................7 AVRO
 • Radyo-Pikap .............................................................................................................................................................................................7 AVRO
 • Radyo-Kasetçalar-Pikap ...........................................................................................................................................................................14 AVRO
 • Radyo-Kasetçalar-Pikap-Kompakdiskçalar ...............................................................................................................................................18 AVRO
 • Radyo-Kasetçalar-Kompakdiskçalar .........................................................................................................................................................18 AVRO

6. Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan ve Radyo ve Televizyon yayınını almaya yarayan her türlü cihazlar ........................................................18 AVRO