0 212 292 30 34 (pbx)

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine ilişkin Karar

31 Aralık 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29222 (4. Mükerrer)

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/7064

Ekli “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 14/11/2014 tarihli ve 3800530 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 22 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU

       Başbakan

         B. ARINÇ                   A. BABACAN              Y. AKDOĞAN            N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı     Başbakan Yardımcısı   Başbakan Yardımcısı   Başbakan Yardımcısı

       B. BOZDAĞ                    A. İSLAM                   V. BOZKIR                    F. IŞIK

      Adalet Bakanı  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

         F. ÇELİK                    İ. GÜLLÜCE             M. ÇAVUŞOĞLU            N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı              Çevre ve Şehircilik Bakanı   Dışişleri Bakanı   Ekonomi Bakanı

        T. YILDIZ                   A. Ç. KILIÇ                 M. M. EKER                 N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı

           E. ALA                      C. YILMAZ                   Ö. ÇELİK                   M. ŞİMŞEK

     İçişleri Bakanı            Kalkınma Bakanı    Kültür ve Turizm Bakanı      Maliye Bakanı

                     N. AVCI                   İ. YILMAZ                  V. EROĞLU

              Millî Eğitim Bakanı    Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı

                         M. MÜEZZİNOĞLU                   L. ELVAN

                             Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı