0 212 292 30 34 (pbx)

KKDF alınmayacak ürünlere ilişkin Karar

10 Nisan 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29322

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7511

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 1/4/2015 tarihli ve 31694 sayılı yazısı üzerine, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                          Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU

       Başbakan

         B. ARINÇ                      A. BABACAN                 Y. AKDOĞAN               N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı        Başbakan Yardımcısı      Başbakan Yardımcısı      Başbakan Yardımcısı

          K. İPEK                          A. İSLAM                      V. BOZKIR                       F. IŞIK

      Adalet Bakanı     Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

         F. ÇELİK                       İ. GÜLLÜCE                M. ÇAVUŞOĞLU               N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı    Ekonomi Bakanı

        T. YILDIZ                      A. Ç. KILIÇ                    M. M. EKER                    N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı

       S. ÖZTÜRK                      C. YILMAZ                      Ö. ÇELİK                      M. ŞİMŞEK

     İçişleri Bakanı               Kalkınma Bakanı       Kültür ve Turizm Bakanı         Maliye Bakanı

                             N. AVCI                       İ. YILMAZ                        V. EROĞLU

                      Millî Eğitim Bakanı        Millî Savunma Bakanı     Orman ve Su İşleri Bakanı

                            M. MÜEZZİNOĞLU                                     F. BİLGİN

                               Sağlık Bakanı                Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

Kararı görmek için tıklayınız.