0 212 292 30 34 (pbx)

Mobilyalar İçin İlave Gümrük Vergisi Getirildi

23 Mayıs 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29364

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7699

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 30/4/2015 tarihli ve 53595 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                   Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                          CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU

       Başbakan

         B. ARINÇ                   A. BABACAN              Y. AKDOĞAN            N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı     Başbakan Yardımcısı   Başbakan Yardımcısı   Başbakan Yardımcısı

          K. İPEK                       A. İSLAM                   V. BOZKIR                    F. IŞIK

      Adalet Bakanı  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

         F. ÇELİK                    İ. GÜLLÜCE             M. ÇAVUŞOĞLU            N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı              Çevre ve Şehircilik Bakanı   Dışişleri Bakanı   Ekonomi Bakanı

        T. YILDIZ                   A. Ç. KILIÇ                 M. M. EKER                 N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı

       S. ÖZTÜRK                   C. YILMAZ                   Ö. ÇELİK                   M. ŞİMŞEK

     İçişleri Bakanı            Kalkınma Bakanı    Kültür ve Turizm Bakanı      Maliye Bakanı

                     N. AVCI                   İ. YILMAZ                  V. EROĞLU

              Millî Eğitim Bakanı    Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı

                              M. M. EKER                        F. BİLGİN

                           Sağlık Bakanı V. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

Eki için tıklayınız