0 212 292 30 34 (pbx)

Motorlu kara taşıtlarının giriş gümrük idareleri.

10 Aralık 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29201

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 94)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 120)

MADDE 1 – 4/8/2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

  Sıra No       Yetkili Gümrük Müdürlüğü

      1           Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü

      2           Gebze Gümrük Müdürlüğü

      3           İzmir Gümrük Müdürlüğü

      4           İzmit Gümrük Müdürlüğü

      5           Mersin Gümrük Müdürlüğü

      6           Derince Gümrük Müdürlüğü

      7           Giresun Gümrük Müdürlüğü”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.