0 212 292 30 34 (pbx)

Otomobil İthalatında Uygulanacak ÖTV oranları Değişti

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar

(Karar Sayısı: 2912) (30.08.2020 t. 31229 s. R.G.)

Karar Sayısı: 2912

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

29 Ağustos 2020

29/8/2020 TARİHLİ VE 2912 SAYILI
CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan bazılarının özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları ile özel tüketim vergisi oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

-- Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler

 

--- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar

45

--- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 130.000 TL’yi aşmayanlar

50

--- Diğerleri

80

-- Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler

 

--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenler

 

---- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar

45

---- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar

50

---- Diğerleri

80

--- Diğerleri

 

---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

130

----Diğerleri

150

-- Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler

 

--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyenler

 

---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

130

----Diğerleri

150

--- Diğerleri

220

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.


4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan bazılarının özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları ile özel tüketim vergisi oranlarının yukarıdaki Karar ile değiştirilmeden önceki şekilleri aşağıdadır:
 Formun Üstü

87.03

Formun Altı

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın  vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]

- Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

 

-- İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm3’ün altında olanlar

15

-- İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm3’ün altında olanlar

15

-- Sadece elektrik motorlu olanlar

10

- Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan

 

-- Motor silindir hacmi 3200 cm3’ü geçmeyenler

15

-- Sadece elektrik motorlu olanlar 

10

- Diğerleri

 

-- Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler

 

--- Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar

45

--- Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar

50

--- Diğerleri 

60

-- Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler

 

--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenler

 

---- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar

45

---- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar

50

---- Diğerleri

60

--- Diğerleri

 

---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

100

---- Diğerleri 

110

-- Motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler

 

--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3’ü geçmeyenler

 

---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

100

---- Diğerleri

110

--- Diğerleri

160

 -- Sadece elektrik motorlu olanlar

 

--- Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler

3

--- Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler

7

--- Motor gücü 120 kW'ı geçenler

15