0 212 292 30 34 (pbx)

Otomobillerin ÖTV Oranları yeniden belirlendi

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4373) (13.08.2021 t. 31567 s. R.G.)

Karar Sayısı: 4373

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (11) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

12 Ağustos 2021

12/8/2021 TARİHLİ VE 4373 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan "-Diğerleri” satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

-Diğerleri

 

--Motor silindir hacmi 1600 cm3′ü geçmeyenler

 

---Özel tüketim vergisi matrahı 92.000 TL’yi aşmayanlar

45

--- Özel tüketim vergisi matrahı 92.000 TL’yi aşıp, 150.000 TL’yi aşmayanlar

50

--- Diğerleri

80

--Motor silindir hacmi 1600 cm3′ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler

 

---Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3‘ü geçmeyenler

 

----Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar

45

----Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşıp, 170.000 TL’yi aşmayanlar

50

---- Diğerleri

80


MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan "-Diğerleri” satırı altında yer alanlarının özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yukarıdaki Karar ile tespit edilmeden önceki şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

- Diğerleri

 

-- Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler

 

--- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar

45

--- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 130.000 TL’yi aşmayanlar

50

--- Diğerleri 

80

-- Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler

 

--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenler

 

---- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar

45

---- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar

50

---- Diğerleri

80

 

 

 

 

 

 

.