0 212 292 30 34 (pbx)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik

11 Haziran 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29383

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7603

Ekli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 1/4/2015 tarihli ve 10610 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                   Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                          CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU

       Başbakan

         B. ARINÇ                   A. BABACAN              Y. AKDOĞAN               N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı     Başbakan Yardımcısı   Başbakan Yardımcısı      Başbakan Yardımcısı

          K. İPEK                       A. İSLAM                   V. BOZKIR                       F. IŞIK

      Adalet Bakanı  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

         F. ÇELİK                    İ. GÜLLÜCE             M. ÇAVUŞOĞLU               N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı              Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı    Ekonomi Bakanı

        T. YILDIZ                   A. Ç. KILIÇ                 M. M. EKER                    N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı

       S. ÖZTÜRK                   C. YILMAZ                   Ö. ÇELİK                      M. ŞİMŞEK

     İçişleri Bakanı            Kalkınma Bakanı    Kültür ve Turizm Bakanı         Maliye Bakanı

                     N. AVCI                      İ. YILMAZ                        V. EROĞLU

              Millî Eğitim Bakanı       Millî Savunma Bakanı     Orman ve Su İşleri Bakanı

                         M. MÜEZZİNOĞLU                   F. BİLGİN

                             Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

Eki için tıklayınız