0 212 292 30 34 (pbx)

TRT Bandrol Oranları

3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2017/10628 (08.08.2017 t. 30148 s. R.G.)

Karar Sayısı: 2017/10628

Ekli “3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; anılan Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 24/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

3093 SAYILI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNU UYARINCA RADYO, TELEVİZYON, VİDEO VE BİRLEŞİK CİHAZLAR İLE BUNLARIN DIŞINDA KALAN RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARINI ALMAYA YARAYAN HER TÜRLÜ CİHAZDAN ALINACAK BANDROL ÜCRETLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1-15/6/2015 tarihli ve 2015/7757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararın başlığı “3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar" şeklinde değiştirilmiştir,

MADDE 2- Aynı Kararın ekinde yer alan bandrole tabi eşyanın cins ve GTİP'lerinin belirtildiği liste ilişikte yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun ilgili olduğu Bakan birlikte yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

9/7/2015

29411

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

28/6/2016

29756

BANDROLE TABİ CİHAZLAR VE BANDROL ORANLARI

CİHAZIN CİNSİ

GTİP

ORAN (%)

İlave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen;

1- Televizyon

8528.72
8528.73

16

2- Radyo, portatif radyo-teyp, radyo-pikap (motorlu taşıtlarda kullanılmaya mahsus olanlar,  radyo tuner kartları dahil)

85.27

16

3- Video

85.21

16

4- Birleşik cihazlar


a) Video-televizyon-radyo
b) Video-televizyon
c) Radyo-televizyon
ç) Müzik setleri ve benzerleri

85.19
8527.13
8527.91
8521.10
8528.72
8528.73

16

5- Cep telefonları 

8517.12.00.00.11

10

6- Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar

8471.30
8471.41
8471.49
8471.50

2

7- Taşıtlar (Üzerinde görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihaz bulunanlar)

a) Kara taşıtları

b) Diğer taşıtlar

87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.09, 87.11, 8716.10 

86.01, 86.02, 88.01, 88.02, 89.01, 89.02, 89.03, 89.04, 89.05, 8906.90

0,4


  0,01

8- Video görüntü veya ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmış olan TV alıcıları (Uydu alıcıları, set üstü medya kutuları, tv tüner kartları dahil)

8528.71

10

9- Diğer cihazlar
1) Radyolu ve/veya TV 'li ışıldak
2) Radyolu kulaklık
3) Radyolu fotoğraf makinesi
4) Radyolu adımsayar
5) Radyolu kalemler
6) Radyo ve/veya TV'li banyo sistemleri
7) Navigasyon cihazları
8) Radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları
9) Radyo ve/veya televizyon eklentili buzdolapları
10) DVD-VCD player ve benzerleri
11) Cep tipi MP3/MP4 çalar ve benzerleri
12) Ev sinema sistemleri
13) Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları
14) Akıllı kol saatleri

3922.10.00.00.11
3922.10.00.00.12
69.10
8418.10
8418.21
8418.29
8521.90
8525.80.30.00.00
8526.91.80.00.19
8527.13.99.00.00
8527.19.00.00.00
8527.99.00.00.00
8528.59.00.00.00
8528.72
8528.73
9019.10.90.00.13 
9506.91.10.00.00 
9506.91.90.00.00
8517.62.00.90.00

8

10- Her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar

 

0

 

 

 

 

 

.