0 212 292 30 34 (pbx)

Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi - YKTS-BILGE

Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) ile 21.12.2015 tarihine kadar uzatılan, Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren işlem yoğunluğu az olan gümrük idarelerinden başlayarak YKTS-BILGE Sistemi entegrasyonu deneme amaçlı olarak devreye alınacaktır.

Tebliğin yürürlüğe gireceği 21.12.2015 tarihinde  mağduriyet yaşanmaması bakımından YKTS sisteminde henüz kaydı olmayan gerçek/tüzel kişiler ile temsilcilerin kaydının ivedilikle tamamlanması gerekmekte olup konu ile alakalı  yazı için  lütfen tıklayınız .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.