0 212 292 30 34 (pbx)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik

8 Nisan 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29320

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7496

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 9/2/2015 tarihli ve 16845 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                          Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU

       Başbakan

         B. ARINÇ                      A. BABACAN                 Y. AKDOĞAN                     N. AVCI

Başbakan Yardımcısı        Başbakan Yardımcısı      Başbakan Yardımcısı    Başbakan Yardımcısı V.

          K. İPEK                          A. İSLAM                      V. BOZKIR                       F. IŞIK

      Adalet Bakanı     Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

         F. ÇELİK                       İ. GÜLLÜCE                   A. Ç. KILIÇ                   N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı V. Ekonomi Bakanı

        T. YILDIZ                      A. Ç. KILIÇ                    M. M. EKER                    N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı

       S. ÖZTÜRK                      C. YILMAZ                      Ö. ÇELİK                      M. ŞİMŞEK

     İçişleri Bakanı               Kalkınma Bakanı       Kültür ve Turizm Bakanı         Maliye Bakanı

                             N. AVCI                       İ. YILMAZ                        V. EROĞLU

                      Millî Eğitim Bakanı        Millî Savunma Bakanı     Orman ve Su İşleri Bakanı

                            M. MÜEZZİNOĞLU                                     F. BİLGİN

                               Sağlık Bakanı                Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Kararı görmek için tıklayınız.