C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Tebliğinde Değişiklik.

1 Nisan 2023 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 32150
TEBLİĞ
Tarım ve Orman Bakanlığından:

İMALATÇI-İHRACATÇILARIN, C ŞEKERİ TALEPLERİNİN YURT İÇİNDEN

KARŞILANMASI ŞARTLARI VE UYGULAMA ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/4)

 

MADDE 1- 5/10/2018 tarihli ve 30556 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/34)’in EK-1 ve EK-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn