• Ana Sayfa
  • Güncel Mevzuat
  • Dahilde İşleme Rejimi tebliği ( İhracat :2006/12 ) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( İhracat :2023/8 )

Dahilde İşleme Rejimi tebliği ( İhracat :2006/12 ) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( İhracat :2023/8 )

11 Ekim 2023 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 32336
TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2023/8)

 

MADDE 1- 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin geçici 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce ve 1/1/2020 tarihinden sonra düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn