• Ana Sayfa
  • Güncel Mevzuat
  • Gümrük Genel Tebliği ( Tarife-Sınıflandırma Kararları ) ( Seri No:40) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No: 41 )

Gümrük Genel Tebliği ( Tarife-Sınıflandırma Kararları ) ( Seri No:40) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No: 41 )

23 Mayıs 2024 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 32554
TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)

(SERİ NO: 40)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (SERİ NO: 41)

 

MADDE 1- 2/5/2024 tarihli ve 32534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 40)’nin EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ 2/5/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn