Hizmetler

Maksimum, dış ticarete konu her türlü gelişmeyi ve mevzuatı yakından takip ederek bilgi hizmeti vermektedir. Bir dış ticaret işlemine konu, ithal ve ihraç edilecek, her türlü eşya, makine ve ekipmanın, yapılacak mukavele gereği müşterisinin yerine getirilmesini istediği hususlara dair, Maksimum’a imza karşılığı vereceği teyidli talimatları doğrultusunda, iş bu dış ticaret işlemlerine ait bütün formaliteleri ilgili merciler nezdinde, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve mevzuatı, İthalat Rejimi ve mevzuatı, İhracat Rejimi ve mevzuatı, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri mevzuatı, Dış Ticaret mevzuatı, Kambiyo mevzuatı, mali ve hukuki mevzuatın ilgili maddeleri çerçevesinde, takip ve intaç ile kambiyo hesaplarının kapatılmasını sağlayacak vesaikin temini ve müşterisine zamanında tesliminin yanısıra, diğer hizmetleri de talep doğrultusunda yapar.