Hizmetler

Eğitim

Hızla  gelişen  ve değişen  Dünyamızda   hayat boyu  eğitiminin  önemi  artık  herkesçe  kabul  edilmiş bir gerçektir. Diğer taraftan iş hayatının  yoğun temposu nedeniyle   insanlar  genellikle  tatillerinden  fedakarlık  yaparak  eğitim  almakta  yada  zaman  yetersizliğinden   eğitimi  ikinci plana  atmaktadır.

Maksimum, müşterilerine Dış Ticaret , Gümrük ve Hukuki  konularda  zamanı  optimum  kullanarak   kısa  ve  etkili  sistemi ile  eğitim hizmeti   vermektedir.

Bu sayede  geniş  mevzuat  yumağı içerisinden  sadece  belirlediğiniz  bir  konu  hakkında  ( örneğin Dahilde İşleme Rejiminde Telafi Edici Verginin doğması )  bilgilerinizi  tazeleyebilirsiniz.

Eğitim sistemimize  katılmak için  lütfen  konusunu belirterek merkez  ofisimize  başvurunuz.