Hizmetler

Hukuki Danışmanlık

Maksimum,  özellikle  Gümrük Kanunu ve diğer gümrük mevzuatının, genel  hukuk  düzenlemeleri ile birlikte  yorumlanarak,  Dış Ticaret işlemlerinin  kanunlara  uygun  bir  şekilde  planlanıp  tamamlanabilmesi için,   koruyucu  ve önleyici  hukuk  danışmanlığı  hizmeti  vermektedir.

Danışmanlık hizmetlerimizle, şirketinizin iştigal konusu ve diğer tüm işlerinin sağlıklı bir hukuki süreçte işlemesi için, şirketiniz mercek altına alınmakta, gerekli hukuki denetimler ve incelemeler yapılmakta, belgeler ve şirket işleyiş süreci incelenmekte, eksik veya hatalı uygulamalar revize edilmekte, mevcut olmayanlar tarafımızca hazırlanmakta ve tüm uygulama baştan sona kontrol edilmektedir.

Konusunda   uzman  avukatlar  ve  gümrük  müşavirlerimizin  oluşturduğu  bir  ekiple  yürütülen  bu çalışmalarla Dış Ticaret İşlemlerinde

  •  Şirketinizde güvenli bir operasyon altyapısı kurulması,
  •  Hukuki ihtilaf sayısının en aza indirilmesi,
  •  Karşılaşılan ihtilaflarda şirket menfaatlerinin azami ölçülerde korunması,
  •  Uzlaşma dosyalarının incelenmesi ve sonuçlandırılması gerçekleştirilmektedir.

Bu  sayede şirketinizde oluşturulacak  hukuki koruma sistemi ile Dış Ticaret İşlemlerinde   ihtilaflar oluşmadan önlem  alınarak , sizin sadece işinize konsantre olmanız sağlanmakta , bu anlamda ekonomik ve ticari açıdan şirketinizin gelişmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.