Hizmetler

İç Denetim

Globalleşen  Dünyada, rekabet edebilmek için  Dış  Ticaret işlemlerinin  hızlı  bir  şekilde  tamamlamanın önemi  artık  herkes  tarafından kabul edilmektedir.

Diğer  taraftan, hatalı yada  eksik tamamlanan  işlemlerin  daha  sonradan  yaratacağı  sorunların daha büyük bir  maliyet   unsuru  olduğu da bir  gerçektir.

Maksimum , Dış Ticaret işlemlerinde  rekabet  gücünü  arttırabilmek için, işlemler hızla yapılırken   mevzuata  uygunluğunu  periyodik olarak kontrol ederek  iç denetim hizmeti vermektedir.

İç denetim hizmeti ile ,  gerçekleştirilen mal alımı , mal bedeli transferleri , belge alımları ile  gümrük beyanlarının,  yürürlükteki dış ticaret ve gümrük mevzuatına uygunluğu kontrol edilerek  tespit edilir ve firma iç kontrol mekanizmasının yeterliliği  değerlendirilerek ,  tüm Dış Ticaret İşlemlerinde  güvenlik  çemberi oluşturulur.

Bu sayede hizmet verdiği şirket, hatalı işlemlerden kaynaklanan sürpriz maliyetlerle  karşılaşmaz,  çalışmalarında sadece  kendi işine odaklanır, işini geliştirmek için  kaynaklarını ekonomik, etkin ve verimli  kullanarak rekabet gücünü oluşturur.