• Ana Sayfa
  • Güncel Mevzuat
  • Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ ( İthalat:2023/9 ) ‘ da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ ( İthalat:2023/9 ) ‘ da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

13 Eylül 2023 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 32308
TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYA İTHALATINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2023/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1- 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/9)’in geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “15/9/2023” ibaresi “31/12/2023” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn