Kurumsal

Hakkımızda

Her şey, 1983 yılından sonra ithalatın serbest bırakılması ile başladı. O yıllarda ithalat ve ihracatın gümrük işlemleri için gümrük komisyonculuğu yapılırken, Türkiye’nin dış Ticaret hacmi kısıtlı idi. Serbest piyasa ekonomisinde dış ticaretin öneminin anlaşılması ile, bu hacim giderek büyüme yönünde ivme kazanmıştır.

Bu arada Türkiye’yi etkileyen en önemli olayların başında, ülkemiz ile o zamanki adıyla “ Avrupa Ekonomik Topluluğu” arasında gerçekleşen 1964 Ankara Anlaşması ile başlayan, 1970 ‘de imzalanarak 1973 de yürürlüğe giren Katma Protokol’ ün devam eden sürecinin sonucunda, 1996 yılında taraflar arasında imzalanan ‘’Gümrük Birliği”ne katılımdır. Gümrük Birliği’nin uygulanmaya başlaması ile, ülkemizin mevzuatının Avrupa Birliği’ne uyumu kaçınılmaz oldu. Zira o zamanki mevzuat ile artan dış ticaret hacminin de sağlıklı bir şekilde yürütülmesi imkansızdı. 1996 yılında başlayarak gerçekleşen, halen de devam eden uyum yasaları ise, dış ticareti Avrupa Birliği’nce hazırlanan mevzuat yumağının öngördüğü şartlarda yapılması gerekliliğini doğurmuştur.

Bu dönemde gümrük komisyonculuğu yapılırken, gümrüklü sahadaki işlemleri hızlı bir şekilde tamamlayıp göndermeyi hepimiz başarı saymıştık. 2001 senesi itibariyle 71,5 milyar USD olan ülkemizin dış ticaret hacmi ve değişen mevzuat, artık Gümrük Komisyonculuğu düşünce tarzı ile yola devam edilemeyeceğinin habercisi olmuştur.

Seneler ilerleyip, hızla Globalleşen Dünyanın nimetleri ve zorlukları ile tanışınca, bu yeni Dünya Düzeninin Ekonomi kuralları, başarılı olmak için belirleyici hale gelmiştir. Bu amansız rekabet ortamında, tüm bunları yaparak ayakta kalmanın sırrı, dersine çalışarak ev ödevini eksiksiz yapmak olduğu  anlaşıldı. Bugün, bilgi’nin  ekonomik değerinin  hesaplanamadığı bir gerçektir.

Tüm bu gelişmelerden payını alarak, 19 senelik bilgi birikimiyle dış ticaret ve gümrük işlemlerinin hatasız ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için 2007 senesinde kurulan firmamız, Komisyonculuktan Müşavirliğe geçişte, insan gücü hizmeti yerine bilgi hizmeti verilmesini benimsemiş ve ilkelerini  oluşturmuştur.