Kurumsal

Teknoloji

Maksimum, ‘‘bilgi okyanusdur’’ felsefesinden hareketle, gün geçtikçe büyüyen dış ticaret hacmi ve değişen mevzuat yumağının sonucu, doğru ve hızlı bilgi hizmeti sunmak için, teknolojinin tüm imkanlarından yararlanarak alt yapısını oluşturmuştur.

Bu sayede, bilgiye ulaşmak düzenli , hızlı ve güvenli hale gelirken basılı belge arşivi, faks ve telefon ile yapılan işlemler elektronik ortama taşınmış, serbest bölge işlem formlarının onaylanması, ihracatçı birlikleri tasdik ve birlik ödemeleri, ithalat yada ihracat vergileri yatırılması, gümrük beyannamesi düzenlenmesi ve tescil işlemleri ofislerimizde tamamlanabilmektedir.

Diğer taraftan, hizmet sunduğumuz firmalar bu teknolojik altyapı sayesinde ‘‘sistem’ sayfasına girerek, iş emri verebilmekte, işlemlerinin hangi aşamada olduğunu takip edebilmekte, elektronik arşiv sayesinde evraklarını saklayabilmekte ve ulaşabilmekte, dosya maliyetlerini ve cari hesaplarını kontrol edebilmekte, değişken (günlük,haftalık,aylık,yıllık) dış ticaret performanslarını anında görebilmektedirler.