TPS – İstisnai Kıymetle Beyan Formu

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.03.2023 tarihli 83942894 sayılı yazısı

(TPS-İstisnai Kıymetle Beyan Formu)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-73421605-106.05-00083942894

Konu : TPS-İstisnai Kıymetle Beyan Formu

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 09.01.2023 tarihli ve E-73421605-106.05-00081746011 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) Ek-1 kapsamında düzenlenen İstisnai Kıymetle Beyan Formu’nun 06.01.2023 tarihli ve 2023/3 Sayılı Genelge ile Tek Pencere Sistemi’ne alındığı belirtilmektedir.

Konuya ilişkin olarak 06.01.2023 tarihli ve 2023/3 Sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup Gümrük Yönetmeliği’nin 53. maddesinin 1 inci fıkrasının b ve c bentleri ile Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) kapsamındaki “istisnai kıymetle beyan” taleplerinin Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılabilmesine ilişkin 23.03.2023 tarihli ve 2023/8 sayılı Genelge ilişikte gönderilmektedir. Ayrıca söz konusu başvurular için hazırlanan yükümlü kılavuzu da yazımız ekinde iletilmektedir.

23.03.2023 tarihli ve 2023/8 Sayılı Genelge’de belirtildiği üzere royalti/lisans kapsamındaki başvurular Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılacak, diğer başvurular ise yükümlüsünce otomatik onay işlemi yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Bilgi edinilmesi ve üyeleriniz nezdinde gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek:

1- 23.03.2023 tarihli ve 2023/8 sayılı Genelge
2- İstisnai Kıymetle Beyan Başvuru Kılavuzu

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn