Kurumsal

Yönetim İlkeleri

  • Kanunlarla koyulmuş tüm kural ve mükellefiyetlerinin tamamına uyar.
  • Ahlaki kurallara uyar.
  • Modern teknolojiyi tüm işlerinde sonuna kadar kullanır.
  • İşlerini yaparken tasarrufu unutmaz. Personelini dürüst ve uyumlu kişilerden seçerek, onlara çalışkan, bilgili ve araştırıcı olmayı teşvik eden eğitimi verir.
  • Kendisini devamlı yenileyerek Dünya ve Türkiye’ deki gelişmeleri yakından takip eder.
  • Mantık yürütmez, muhakeme eder.