16 Mayıs 2024

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği

16 Mayıs 2024 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 32548 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7440 SAYILI KANUN GENEL […]
2 Mayıs 2024

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 51)

27 Nisan 2024 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 32529 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR […]
30 Nisan 2024

Elektronik Menşe Ve Dolaşım Belgesi Kullanımına İlişkin Ticaret Bakanlığına Bildirimde Bulunan Ülkeler 26.04.2024

11 Nisan 2023 tarihli ve 32160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No:10)’nin 5 inci maddesi uyarınca, menşe ve dolaşım belgelerini elektronik […]
24 Nisan 2024

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 20/04/2024

20 Nisan 2024 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 32523 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK   MADDE 1- 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı […]
5 Nisan 2024

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2024/12

5 Nisan 2024 CUMA Resmî Gazete Sayı : 32511 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/12) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) […]
5 Nisan 2024

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2024/11

5 Nisan 2024 CUMA Resmî Gazete Sayı : 32511 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/11) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) […]
28 Şubat 2024

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2024-32/69)

28 Şubat 2024 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 32474 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: […]
28 Şubat 2024

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı ticarette eşyanın tercihli menşeinin tespiti hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

21 Şubat 2024 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 32467 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK ORTAK KOMİTESİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI […]
28 Şubat 2024

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2024/1)

16 Şubat 2024 CUMA Resmî Gazete Sayı : 32462 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE […]