• Ana Sayfa
  • Güncel Mevzuat
  • Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı ticarette eşyanın tercihli menşeinin tespiti hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı ticarette eşyanın tercihli menşeinin tespiti hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

21 Şubat 2024 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 32467
YÖNETMELİK
Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK ORTAK KOMİTESİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ

İLE BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI

ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI EKİ MENŞE

PROTOKOLÜNÜ DEĞİŞTİREN 15/3/2021 TARİHLİ VE

2/2021 SAYILI KARARI KAPSAMI TİCARETTE

EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 30/5/2021 tarihli ve 31496 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 Tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-MENŞE 2B ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

 

Eki için tıklayınız.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn