Küçük Ev Aletleri Gümrük Kıymetleri Yeniden Belirlendi.

2023/7 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle;

  • Gözetim kapsamına alınan birim gümrük kıymeti 100 doların altında olan 8516.79.20.00.00 gtip li airfryer ve fritözler listeden çıkarıldı;
  • 8508.11.00.00.19 gtip li şarj edilebilen dik kullanımlı elektrik süpürgeleri listeden çıkarıldı,
  • 8509.40.00.00.12 gtip inde yer alan mikserlerde tezgah üstü hazneli (3 lt-10 lt) stand mikserler ve diğer mikserler ayrımı kaldırılarak, tüm mikserler 10 ABD Doları/Birim Gümrük Kıymeti gözetime tabi tutuldu,
  • 8516.60.90.00.19 gtip inde yer alan eşyada airfryer ve diğerleri ayrımı kaldırılarak, tümü 30 ABD Doları/Birim Gümrük Kıymeti gözetime tabi tutuldu,
  • 8516.71.00.00.19 gtip inde yer alan eşyalar gözetim listesinden çıkarıldı. (Yürürlük; 22/04/2023)
  • Birim gümrük değeri 10 doların altında olan mutfak mikserleri için öngörülen gözetim uygulaması detaylandırılarak, bu ürünün 3 litre ile 10 litre arasında hacme sahip ve 80 doların altında birim gümrük kıymetini haiz olanları gözetim uygulamasına dahil edildi. (Yürürlük; 22/04/2023)

2023/7 Sayılı Gözetim Tebliği için lütfen tıklayınız .

Facebook
Twitter
LinkedIn